Werkgroep Groen

De werkgroep groen heeft zich ten doel gesteld toe te zien op het groenbeheer in de wijk vanuit bewoners standpunt. De werkgroep heeft contacten met de Gemeente Almere en met de boswachters van Staatsbosbeheer.

Wil je bepaalde situaties laten oplossen? Dan is het verstandig eerst altijd zelf een melding openbare ruimte te doen bij de gemeente.  Als de melding niet wordt opgelost kun je de werkgroep groen informeren. Waar de meldingen van een enkele inwoner in ingewikkelde situaties nog wel eens tussen wal en schip kunnen vallen, kan de werkgroep groen door reguliere contacten met de gemeente en Staatsbosbeheer de aandacht vestigen op structurele problemen, en met krachtige argumenten komen dankzij de feedback en ervaring van de bewoners.

Het werkgebied van de werkgroep is Vogelhorst 1 en 2) en het groen/bosgebied rond onze wijk tussen de Hoge Vaart, de golfbaan, de Vogelweg, Kievitsweg.

 

Taken:

  • Toezien op het onderhoud en beheer van het groen, paden en lanen in en om Vogelhorst 1 en 2 door de gemeente Almere. Samenwerken met de gemeente door met ideeën, wensen en informatie in gesprek te gaan en zonodig ondernemen van actie ten aanzien van het groenbeheer.
  • Toezien op het groen- en faunabeheer door Staatsbosbeheer.
  • Vergroening Vogelhorst 2 en behoud van de strook agrarisch direct grenzend aan Vogelhorst 2 (langs de Kievitsweg) zoals vastgelegd in het bestemmingsplan.
  • Behoud van de boswallen als karakteristiek element van Vogelhorst 1. De boswallen zorgen voor privacy en het groene karakter van de wijk.
  • Contacten onderhouden met gemeente en boswachters Staatsbosbeheer.

Actiepunten

HET BOS

Toegankelijkheid van het bos in en rond onze wijk.

GROENONDERHOUD

Beheersbaar maken van berenklauw en slingerplant die bomen en struiken verstikt.

SCHAPEN

De ontwikkeling rond de schapen in de wijk als onderdeel van het groenbeheer.

PADEN

Schelpenpaden. Herstel (kuilen ophogen) én op een aantal plaatsen verbreden van het schelpenpad.

NACHTEGAALLAAN

Voetpaden toegankelijk en bruikbaar maken voor wandelaars/kinderwagens/rolstoelers. Herstel stoep.

NACHTEGAALLAAN

Aanzicht, beheer van de boswal langs de laan, teveel onkruid in het zicht in de groenstrook. Snoeien begroeiïng.

PADEN

Wandelpaden herstellen.

PADEN

Ruiterpaden herstellen.

BOMEN EN STRUIKEN

Herplant van bomen en struiken langs vijverpartijen ingeval van kap. Ook langs delen van de Hoge Vaart.

BOMEN EN STRUIKEN

Herplant en verduurzamen van de bosstroken in en rond onze wijk. Behoud en/of herstel van de Boswallen in de wijk.

GROENAFVAL

Communicatie over de groenafval-korven (gemeente communiceert onduidelijk over plaatsen en weer weghalen).

GROENONDERHOUD

Onderhoud en onkruidvrij houden van openbare parkeerplaatsen langs de openbare weg.

Berenklauwgroep actief!

Berenklauwgroep actief!

De Berenklauwgroep gaat de strijd weer aan Elke woensdagavond van 19:00-20:30 uur is de Berenklauwgroep actief met het verwijderen van de Berenklauw uit onze wijk.                     Wil je (een keer) mee helpen? Neem...

Lees meer
“Vogelhorst” Doet

“Vogelhorst” Doet

Vogelhorst Doet op 13 maart 2022 Af en toe met z'n allen klussen in je eigen wijk. Op zondag 13 maart is de woekerende bosrank uit de bosstrook gehaald tussen de Pauwlaan en de Spreeuwlaan, er zijn drie zitpalen langs de vijver geplaatst voor grote vogels en de...

Lees meer
Vogelhorst in bloei

Vogelhorst in bloei

Zet Vogelhorst in bloei op 30 april 2022 Haal een Tegel uit je tuin en zet er een plantje in. Iedereen krijgt een plantje bij het inleveren van een tegel. Wees er snel bij want op is op. Deze actie is in heel Almere en natuurlijk doen wij hier ook aan mee. Op zaterdag...

Lees meer
Groene speld voor Marcelina Veth

Groene speld voor Marcelina Veth

Marcelina Veth heeft op 3 juli jl. van Wethouder Jan Hoek de Groen Speld ontvangen. De Groene Speld wordt elk jaar uitgereikt aan bewoners die zich inzetten om de stad en/of hun wijk mooier en groener te maken. De " stekkentuin" is bijvoorbeeld een idee van Marcelina....

Lees meer
Speld voor Groen

Speld voor Groen

Anny de Gier, voortrekker van de werkgroep groen uit Almere Hout Vogelhorst heeft de speld van ‘Growing Green Cities’ ontvangen voor al haar inspanningen om het groen in de wijk een kwaliteitsimpuls te geven. ‘Growing Green Cities’ is het motto voor de komende...

Lees meer
Aanleg park fase 2!

Aanleg park fase 2!

Iedereen heeft het kunnen zien, de aanleg is gestart van het park rondom de archeologische vindplaats ‘De Bult’ bij de vijver in Vogelhorst II. De aanleg wordt in fases uitgevoerd: •       In het 1ste kwartaal worden de bomen volgens het plan geplant. Ook worden de...

Lees meer
Schapen als grasmaaier

Schapen als grasmaaier

Loni Verkerk is in 2018 begonnen met een schaapskudde in onze wijk Vogelhorst. De schapen, lammetjes en enkele geitjes zijn altijd ergens aan de rand van de wijk te vinden. Heel ontspannen om ze aan het werk te zien. In een interview op de Floriade website vertelt...

Lees meer
Renovatie schelpenpaden

Renovatie schelpenpaden

De gemeente had het voornemen de schelpenpaden in onze wijk te laten vergrassen. Er was al een jaar of tien geen onderhoud meer uitgevoerd. Bewoners waren het niet eens met deze aanpak. Na veel gesprekken met de werkgroep Groen heeft de gemeente toegezegd een deel van...

Lees meer

Bericht voor de werkgroep groen

BAH

Belangenvereniging Almere Hout is in 1995 opgericht om de belangen te behartigen van de bewoners van Almere Hout in zaken die grote invloed hebben op ons woongenot en welzijn in de wijk en naaste omgeving.

CONTACT

Neem contact op met de BAH