Een bestemmingsplan regelt de bestemming en het gebruik van de gronden voor een bepaald gebied en bestaat uit een verbeelding, planregels en een toelichting. De Wet ruimtelijke ordening schrijft voor dat de geldigheidsduur van bestemmingsplannen een periode van 10 jaar bedraagt. Na afloop van deze periode dient een nieuw bestemmingsplan te worden vastgesteld of een verlengingsbesluit te worden genomen. Vogelhorst is een villawijk, gelegen in het zuidelijk deel van het stadsdeel Almere Hout nabij de golfbaan Almeerderhout en het groengebied van de boswachterij Almeerderhout. Het gebied is te verdelen in twee gedeelten: ‘Vogelhorst I’ dat in de jaren ’90 is gerealiseerd en Vogelhorst II, dat sinds 2008 in ontwikkeling is genomen. Voor ‘Vogelhorst I’ gelden diverse wijzigingsplannen op basis van het bestemmingsplan ‘Almere West en Oost’ uit 1983. Deze plannen zijn aan actualisatie toe. Voor het gebied ‘Vogelhorst II’, geldt een bestemmingsplan dat in 2007 is vastgesteld en in 2010 partieel is herzien. Alhoewel dit bestemmingsplan nog geen 10 jaar oud is wordt het gedeelte aan de zuidkant van de vijver waar woningen zijn gerealiseerd nu ook geactualiseerd.

Het volledige bestemmingsplan staat onder nummer NL.IMRO.0034.BP5B04-vg01 op de website van de Gemeente Almere