Als het goed is heeft u van de gemeente een uitnodiging gekregen om op dinsdag 31 maart 2015 naar een informatiebijeenkomst te komen over het Omgevingsplan Oosterwold. Het gaat hierbij onder meer om het gebied dat aan de oostelijke kant van de Vogelweg ligt, dus in...

Lees meer