Vliegveld Lelystad

Pas op de plaats

Belangenvereniging Almere Hout heeft zich sinds 1995 zeer actief beziggehouden met het bestrijden van de plannen van luchtvaart-autoriteiten en overheid om van ‘Lelystad Airport’ een grote regionale luchthaven te maken. In de eerste uitbreidingsplannen liep de aanvliegroute recht over ’t Gooi, Almere Haven en Almere Hout.

De Belangenvereniging Almere Hout heeft in de jarenlange procedures tot tweemaal toe een beroeps procedure gewonnen en zelfs één maal een hoger beroep! In juli 2014 hebben we onze laatste zienswijze bij het toenmalige Ministerie van Infrastructuur en Milieu ingediend. Uiteindelijk resultaat is geweest dat de vliegroutes niet meer over ’t Gooi, Almere Haven en Almere Hout lopen.

Waar de overheid argumenten van belangengroepen terzijde heeft geschoven gedurende de inspraakprocedures, komt men zichzelf nu tegen. Een meerderheid in de Tweede Kamer is tegen een autonome groei van Vliegveld Lelystad en zal naar verwachting alleen instemmen met een oplossing waar Lelystad een overloop is voor vakantievluchten van Schiphol om ruimte te maken voor zakelijke en intercontinentale vluchten. Luchtvaartmaatschappijen mogen volgens Brussel niet worden gedwongen om Schiphol te verlaten.

De overheid werd daarnaast overvallen door recente uitspraken van de Europese Commissie en de Raad van State over milieueffecten. Op 29 mei 2019 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State twee belangrijke uitspraken over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Het PAS mag niet als basis worden gebruikt voor toestemming voor activiteiten die extra stikstof uitstoot veroorzaken. Zoals de uitbreiding van een vliegveld of de aanleg van een nieuwe weg. Op basis van het PAS wordt vooruitlopend op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen voor beschermde natuurgebieden, alvast toestemming gegeven voor activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor die gebieden. Zo’n toestemming vooraf mag niet op grond van de Europese Habitatrichtlijn. 

Op dit moment is de opening van Lelystad Airport als overloop van Schiphol verder weg dan ooit.

In een gesprek met de gemeente en een vertegenwoordiger van de Luchtverkeersleiding (LVNL) in mei 2018 werd ons verzekerd dat de aanvlieg procedures erop gericht zijn dat vliegtuigen niet voorbij de A27 komen om geluidsoverlast van vliegtuigen in Almere Hout en Oosterwold te voorkomen. Dit is 2-3 km van de wijk Vogelhorst en het aantal vluchten zal hoe dan ook laag zijn omdat alleen dalend vliegverkeer bij oostenwind in de buurt van de A27 zal komen. Vooralsnog is er echter geen enkel uitzicht of en wanneer vliegveld Lelystad zal opengaan voor vakantievluchten, wat natuurlijk de beste garantie is voor een schoon milieu en het voorkomen van overlast.

De overheid informeert via deze webpagina. Omroep Flevoland heeft een dossier over vliegveld Lelystad.

De Lelystad Airport krant

Krant uitgegeven door Lelystad Airport over de nieuwe luchthaven.

Alderstafel Vliegveld Lelystad

Documenten van de Alderstafel uit de periode 2009-2014.

Dossier Vliegveld Lelystad

Archief van alle berichten die sinds 1995 op de BAH website hebben gestaan.

Het vliegveld verhaal

Het vliegveld verhaal

Er is nog een aantal belangrijke stappen te zetten om openstelling van de luchthaven voor vakantievluchten op Lelystad Airport mogelijk te maken. De overheid heeft een belangrijke tegenslag moeten incasseren. Door het bereiken van de maximale capaciteit van Schiphol...

Lees meer
Stand van zaken

Stand van zaken

Pas in 2020 gaat Lelystad Airport open voor vakantievluchten binnen Europa en andere bestemmingen rond de Middellandse Zee. In een vervolgproces is nog een aantal belangrijke stappen te zetten om openstelling van de luchthaven daadwerkelijk mogelijk te maken. Minister...

Lees meer
Schiphollen met Winsemius

Schiphollen met Winsemius

Schiphol wil uitbreiden. Maar meer vliegtuigen betekent meer geluidsoverlast, en ook het milieu lijdt eronder. De luchthaven relativeert dit. 'Schiphollen,' noemt oud-minister van Milieu Pieter Winsemius het. Wat moet Schiphol doen om te overtuigen dat er...

Lees meer
Special Lelystad Airport

Special Lelystad Airport

Er is een hele discussie gaande over de vliegroutes voor het op 1 april 2019 te openen vernieuwde Lelystad Airport. Omroep Flevoland zond donderdagavond 21 september 2017 een special uit die in 20 minuten een uitstekende samenvatting biedt van de...

Lees meer
Schiphol groeit

Schiphol groeit

De groei van het vliegverkeer gaat maar door, een prima ontwikkeling zou je zeggen. We vliegen voor weinig geld door Europa op stedentrips of naar ons vakantieadres en het is ook nog eens goed voor de werkgelegenheid. Maar in grote delen van Nederland...

Lees meer
Lelystad Airport nieuws

Lelystad Airport nieuws

De verdere ontwikkeling van vliegveld Lelystad doet veel stof opwaaien in het oosten en midden van het land. Dit komt vooral door de publicatie van de geplande vliegroutes waar in sommige regio's in Overijssel onthutst naar wordt gekeken nu men zich...

Lees meer
10.000 vliegbewegingen

10.000 vliegbewegingen

De zomer is begonnen! Reden voor De Telegraaf een ballonnetje op te laten over versnelde groei van de vliegbewegingen op Vliegveld Lelystad. Bij Omroep Flevoland is de berichtgeving beter op orde, die namen contact op met een woordvoerder van het ministerie van...

Lees meer
Dossier: Lelystad Airport

Dossier: Lelystad Airport

Lelystad Airport gaat na de uitbreiding definitief op 1 april 2019 open. Die datum is haalbaar en realistisch, maar eerder open gaan lukt niet. Dat meldt staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu aan de Tweede Kamer. Daarin gaat zij in op de planning voor...

Lees meer
Alderstafel

Alderstafel

Op de website van de Alderstafel staat informatie over Vliegveld Lelystad. ​De deelnemers aan de Alderstafel Lelystad kregen van de minister de opdracht samen te onderzoeken hoe de luchthaven Lelystad kan groeien en welke gevolgen dat heeft voor omwonenden, economie...

Lees meer
Toekomstige Vliegroutes

Toekomstige Vliegroutes

Factsheet toekomstige vliegroutes vliegveld Lelystad. Toekomstige Vliegroutes Na veel praten en puzzelen adviseert de Alderstafel routevariant B+ te kiezen. ‘Binnen de luchtruimvisie is dit een zeer elegante oplossing’, stelt Jasper Daams. Hij heeft vanuit de...

Lees meer

Vraag voor de werkgroep vliegveld Lelystad

BAH

Belangenvereniging Almere Hout is in 1995 opgericht om de belangen te behartigen van de bewoners van Almere Hout in zaken die grote invloed hebben op ons woongenot en welzijn in de wijk en naaste omgeving.

CONTACT

Neem contact op met de BAH