Toekomstige vliegroutes

Factsheet toekomstige vliegroutes vliegveld Lelystad.

Toekomstige Vliegroutes

Na veel praten en puzzelen adviseert de Alderstafel routevariant B+ te kiezen. ‘Binnen de luchtruimvisie is dit een zeer elegante oplossing’, stelt Jasper Daams. Hij heeft vanuit de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) leiding gegeven aan het team dat de routevarianten ontwikkelde. ‘Ik denk dat we door buiten de bekende paden te treden een verschil hebben kunnen maken. Routevariant B+ voldoet aan alle randvoorwaarden en ik ben blij dat we dat met z’n allen hebben bereikt.’ Meer leest u op de website van de Alderstafel.