Informatie voor leden

Lidmaatschap

De contributie bedraagt €25,- per jaar. Het rekening nummer is NL44 TRIO 0338 7457 50 t.n.v. Belangenvereniging Almere Hout (BAH).

De BAH stuurt hiervoor jaarlijks in januari een nota. Bij betaling graag uw lidnummer of postcode en huisnummer vermelden zodat uw betaling geadministreerd kan worden. Bij nieuwe aanmeldingen ontvangt u een bericht van ons met uw lidnummer en wachtwoord.

Aanmelden als nieuw lid kan hier

Het externe jaarverslag geeft een beknopt overzicht van de activiteiten van de BAH:

Elk jaar is er de ledenvergadering ofwel de jaarvergadering. Op deze pagina treft u de stukken aan. Deze zijn alleen beschikbaar voor leden. Het wachtwoord staat regelmatig in de nieuwsbrieven of kan via het contactformulier worden opgevraagd.

 

De volgende stukken zijn beschikbaar: