Informatie voor leden

Lidmaatschap

De contributie bedraagt €20,- Het rekening nummer is NL44 TRIO 0338 7457 50 t.n.v. Belangenvereniging Almere Hout (BAH).

De contributie graag elk jaar in december / januari betalen.

Aanmelden als nieuw lid kan hier

Het jaarverslag geeft een beknopt overzicht van de activiteiten van de BAH:

Elk jaar is er de ledenvergadering ofwel de jaarvergadering. Op deze pagina treft u de stukken aan. Deze zijn alleen beschikbaar voor leden. Het wachtwoord staat regelmatig in de nieuwsbrieven of kan via het contactformulier worden opgevraagd.

Dit jaar 2020 komen de leden niet bij elkaar vanwege Corona. Het jaarverslag 2019-2020 geeft een goed overzicht van de activiteiten van de BAH de afgelopen periode.

De volgende stukken zijn beschikbaar: