Informatie voor leden

Lidmaatschap

De contributie bedraagt €20,- Het rekening nummer is NL44 TRIO 0338 7457 50 t.n.v. Belangenvereniging Almere Hout (BAH).

De contributie graag elk jaar in december / januari betalen.

Aanmelden als nieuw lid kan hier

Het jaarverslag geeft een beknopt overzicht van de activiteiten van de BAH:

Elk jaar is er de ledenvergadering ofwel de jaarvergadering. Op deze pagina treft u de stukken aan. Deze zijn alleen beschikbaar voor leden. Het wachtwoord staat regelmatig in de nieuwsbrieven of kan via het contactformulier worden opgevraagd.

De volgende stukken zijn beschikbaar: