Jaarverslag 2018

Inleiding

Ook in 2018 kwam onze belangenvereniging (BAH) weer regelmatig in actie. Prettig is dat wij nu regelmatig met diverse afdelingen van de gemeente Almere overleggen over de aandachtspunten van onze wijk. Zo is er het wateroverleg, het groenoverleg en het Vogelhorst 2 overleg. We hebben gemerkt dat in 2018 de gemeente na de gemeenteraadsverkiezingen en de vorming van het nieuwe college meer budget beschikbaar heeft voor onderhoud en verbeteringen in de wijken.

Een kort overzicht van een aantal van onze activiteiten:

  • De werkgroep Windmolens had een druk jaar met het indienen van zienswijze en bezwaren tegen Windpark Zeewolde. Met name de plaatsing van 220 meter hoge windmolens langs de A27 vinden wij te dicht bij komen, met name voor enkele van onze leden aan de Paradijsvogelweg en omgeving. Op 19 december 2018 was de uitspraak van de Raad van State die het Windpark Zeewolde op alle bezwaren in het gelijk stelde tot onze teleurstelling.
  • De werkgroep Vogelhorst 2 bereikte een groot succes met een burgeractiviteit op de Politieke markt. Er waren nog maar weinig kavels beschikbaar voor particulier opdrachtgeverschap en de projecten van projectontwikkelaars kregen meer en meer de overhand wat tegen de originele opzet van de wijk inging. Via een motie werd daadkrachtig ingegrepen door de gemeenteraad en zijn er nu meer kavels voor PO beschikbaar. Ook kwam men tot het besef dankzij de discussies op de politieke markt dat lanen waar bijna alle kavels bebouwd zijn nu hoognodig definitief moeten worden ingericht, inclusief de archeologische vindplaats De Bult aan de Pauwlaan.
  • De werkgroep groen heeft via intensief overleg met de gemeente de frequentie en kwaliteit van het groenonderhoud te verbeteren. Ook is de gemeente na overleg met de werkgroep aan het werk gegaan om gedeeltelijk de verwaarloosde schelpenpaden te herstellen, dat loopt een stuk prettiger! Samen met het Houthakkersgilde wordt er door bewoners uit de wijk gewerkt om de wijk nog beter te onderhouden.
  • De gemeente heeft na overleg met de werkgroep waterbeheer drainage aangebracht langs het fietspad bij de Zwaansvijver, achter de Rietganslaan. Na elke plensbui stond er water op het fietspad wat voor glibberpartijen zorgde in de winter. De drainage in fase A en B is door de gemeente doorgespoten. Om de waterloop verder te verbeteren zal begin 2019 aan de Goudvinklaan een overstortput in de watergang worden aangebracht.
  • Waar we ook erg blij mee zijn is de aanschaf van drie nieuwe mededelingenborden met financiële ondersteuning van de gemeente.

De BAH ziet uit naar het nieuwe jaar 2019 en zal uw belangen verder, in overleg met diverse partijen, blijven behartigen. Een gelukkig nieuwjaar.

Namens de Belangenvereniging Almere Hout (BAH)

Hans van Marlen
Voorzitter

Lidmaatschap

De contributie bedraagt €20,- Nieuw rek. nummer NL44 TRIO 0338 7457 50 t.n.v. Belangenvereniging Almere Hout (BAH) te Almere.

Aanmelden als nieuw lid kan hier.

Samenvatting van de onderwerpen waarmee de BAH actief was in 2018:

Werkgroep Groen

Onderwerpen in dit jaarverslag van de werkgroep groen: de schaapskudde is op winterreces maar komt terug, renovatie schelpenpaden, opruimactie in de boswallen, herplant bos Leeuwerikweg en Overvaart, welke onderwerpen vind u belangrijk?

Lees meer…

Stand van zaken VH2

Na de burgeractiviteit op de politieke markt is er beweging gekomen in de verdere ontwikkeling in Vogelhorst 2. Kavels aan de zuidkant van de Parelduikerlaan zijn vrijgegeven voor Particulier Opdrachtgeverschap en niet toegewezen aan projectontwikkelaars zoals oorspronkelijk de bedoeling was. De Pauwlaan wordt definitief ingericht en het park op de archeologische vindplaats De Bult wordt in 2019 aangelegd. Lees meer …

Werkgroep waterbeheer

Het gezegde “langzaam maar zeker” is in het algemeen gesproken absoluut van toepassing op onze Werkgroep. In het afgelopen jaar werden de drainage strings die in of langs de houtwal liggen in Fase A en Fase B nog eens grondig gereinigd door middel van het doorspoelen onder hoge druk. Dit was de laatste keer op kosten van de gemeente Almere. Voor toekomstige onderhoudswerkzaamheden dient de eigenaar / bewoner dit zelf te regelen. Lees meer…

Windmolens

De werkgroep windmolens heeft in december 2018 een domper moeten verwerken met betrekking tot windpark Zeewolde. Onderdeel van dit windpark is de plaatsing van 17 windmolens langs de A27 met een tiphoogte van 220m op slechts 800-3000 meter van onze wijk. De BAH heeft haar zienswijze ingediend over de mogelijk te verwachten overlast en risico’s voor de volksgezondheid maar de Raad van State heeft in de uitspraak van 19 december 2018 voorrang gegeven aan de noodzaak van het opwekken van groene stroom. Lees meer…

Het vliegveld verhaal

Er is nog een aantal belangrijke stappen te zetten om openstelling van de luchthaven voor vakantievluchten op Lelystad Airport mogelijk te maken. De overheid heeft een belangrijke tegenslag moeten incasseren. Door het bereiken van de maximale capaciteit van Schiphol is vliegveld Lelystad aangewezen als overloop. Door het verplaatsen van vluchten was het idee capaciteit op Schiphol beschikbaar te maken voor intercontinentale vluchten. Hier mag de overheid geen dwang uitoefenen op luchtvaartmaatschappijen.  Lees meer…

Informatie, opmerkingen en/of vragen over het jaarverslag?