De werkgroep windmolens heeft in december 2018 een domper moeten verwerken met betrekking tot windpark Zeewolde. Onderdeel van dit windpark is de plaatsing van 17 windmolens langs de A27 met een tiphoogte van 220m op slechts 800-3000 meter van onze wijk. De BAH heeft haar zienswijze ingediend over de mogelijk te verwachten overlast en risico’s voor de volksgezondheid maar de Raad van State heeft in de uitspraak van 19 december 2018 voorrang gegeven aan de noodzaak van het opwekken van groene stroom. Lees meer…