Stop Mega windmolens A27

Windpark Zeewolde

De gemeente Zeewolde en de Ontwikkelvereniging Zeewolde hebben op 15 juni 2015 een intentieovereenkomst getekend met het ministerie van Economische Zaken, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de provincie Flevoland om Windpark Zeewolde vorm te geven. Daarbij zijn diverse ontwikkelgebieden aangewezen voor het plaatsen van windmolens.

Zo wil windpark Zeewolde langs de A27, van de Stichtse brug tot aan knooppunt Almere (A6/A27), windmolens met een tiphoogte van 220m plaatsen – op 500-1500 meter van de bewoonde omgeving van Almere. Wij zijn bezorgd om overlast van knipperende verlichting, geluid, infrageluid, slagschaduw, waardevermindering van woningen en vogelsterfte.

Men wil dus windmolens neerzetten die bijna 2x zo hoog zijn als het WTC in Almere Stad, het hoogste kantoorgebouw van Almere. En dat op 800-1500 meter van de bewoonde omgeving van Almere en middenin ontwikkelgebied Oosterwold. Waar in landen als Denemarken en Duitsland de overheid wel rekening houdt met de gezondheidsaspecten en windmolens niet op land of op gepaste afstand van bestaande woningen situeert accepteert de Nederlandse overheid vanwege het hoger belang van de energietransitie dat bewoners overlast ervaren van windmolens.

Alle details over Windmolenpark Zeewolde leest u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

BAH Zienswijze Rijksinpassingsplan Windmolens

De door de BAH op 20 april 2017 ingediende zienswijze op het Rijksinpassingsplan windmolenpark Zeewolde.
Uitspraak RvS

Uitspraak RvS

Door de uitspraak van de Raad van State op 19 december 2018 komen er in het zuidelijk deel van Flevoland 91 nieuwe windturbines. De 221 bestaande windturbines moeten worden afgebroken. Tegen het windpark waren eigenaren van bestaande windturbines, bewoners in Almere...

Lees meer
Windpark Zeewolde

Windpark Zeewolde

Hierbij de Kennisgeving Ontwerpbesluiten Windpark Zeewolde gepubliceerd op 9 maart 2017 in de Staatscourant. Van vrijdag 10 maart 2017 tot en met donderdag 20 april 2017 liggen de ontwerpbesluiten ter inzage voor het windpark Zeewolde. De inloopavond in Almere is op...

Lees meer
BAH en Windmolens Provinciale Staten

BAH en Windmolens Provinciale Staten

Wat heeft de BAH bij Provinciale Staten bereikt? Wat wij als BAH hebben bereikt in samenwerking met Stop Windmolens Gooimeer en de online E-petitie (meer dan 1000 handtekeningen in één week) zijn een aantal toevoegingen/ wijzigingen die door de politiek bij de...

Lees meer
Mega windmolens in de flevopolder

Mega windmolens in de flevopolder

Wat hebben we betreffende de mega windmolens gedaan: De website www.stopmegawindmolensA27.nl opgezet en een petitie tegen de windmolens aangemaakt. Met een motie tegen windmolens A27 op de motiemarkt gestaan op 10 mei. Almere Dichtbij publiceert diverse artikelen over...

Lees meer
Motiemarkt Almere

Motiemarkt Almere

Windpark Zeewolde wil langs de A27, van de Stichtse brug tot aan knooppunt Almere (A6/A27), windmolens met tiphoogte 220m plaatsen – net buiten de Almeerse gemeentegrens op 800 meter van de woonkernen Vogelhorst, Nobelhorst, Buiten en middenin Oosterwold. Wij zijn...

Lees meer

Bericht voor de werkgroep windmolens

BAH

Belangenvereniging Almere Hout is in 1995 opgericht om de belangen te behartigen van de bewoners van Almere Hout in zaken die grote invloed hebben op ons woongenot en welzijn in de wijk en naaste omgeving.

CONTACT

Neem contact op met de BAH