Privacy

Privacyverklaring

Belangenvereniging Almere Hout (BAH) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De secretaris van de BAH is de Functionaris Gegevensbescherming van Belangenvereniging Almere Hout (BAH). Hij is te bereiken via het contactformulier op onze website.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Belangenvereniging Almere Hout (BAH) verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt of onze website bezoekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • Bankrekeningnummer indien u als lid aan ons de contributie overmaakt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het contactformulier op onze website, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Belangenvereniging Almere Hout (BAH) verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te registreren als lid van onze vereniging
  • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken voor het lidmaatschap en / of het ontvangen van onze nieuwsbrief

Geautomatiseerde besluitvorming

Belangenvereniging Almere Hout (BAH) neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Belangenvereniging Almere Hout (BAH)) tussen zit. Belangenvereniging Almere Hout (BAH) gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

De programma’s die wij gebruiken zijn WordPress voor de website en Mailchimp voor het beheren van gegevens van de leden en belangstellenden om de nieuwsbrief te versturen. En kopie van de gegevens wordt bewaard op een met wachtwoord, firewall en antivirus beveiligde PC.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Belangenvereniging Almere Hout (BAH) bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Belangenvereniging Almere Hout (BAH) verstrekt geen persoonlijke gegevens aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Belangenvereniging Almere Hout (BAH) gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek via het contactformulier op onze website.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Belangenvereniging Almere Hout (BAH) neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website heeft een SSL certificaat en een https url zodat gegevens verzonden via onze website beveiligd zijn. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het contactformulier op onze website.

Versie: 20 september 2018

BAH

Belangenvereniging Almere Hout is in 1995 opgericht om de belangen te behartigen van de bewoners van Almere Hout in zaken die grote invloed hebben op ons woongenot en welzijn in de wijk en naaste omgeving.

CONTACT

Neem contact op met de BAH