Werkgroep Vogelhorst 2

Brochure kavels

De verkoop brochure voor kavels in Vogelhorst 2

Werkgroep Vogelhorst 2

De werkgroep houdt zich bezig met alle onderwerpen die te maken hebben met de ontwikkeling en inrichting van Vogelhorst 2. Villapark Vogelhorst 2 is het vervolg op de vanaf 1992 gerealiseerde wijk Villapark Almere Hout, het meest landelijke stadsdeel van Almere met veelal vrijstaande huizen omgeven door de stadsbossen van Almeerderhout. Onze wijk biedt rust, ruimte en groen en is gelegen aan de rand van Almere en ’t Gooi, met alle voorzieningen op korte afstand.

Na de eerste uitgifte van kavels in Vogelhorst 2 in 2008 is de verkoop van 2012 tot 2016 nagenoeg stil komen te liggen door de economische crisis. Nu de economie aantrekt zit de verkoop van kavels weer in de lift.

De huidige bewoners van Vogelhorst 2 zijn erop gebrand dat na al die jaren de nog beschikbare kavels worden verkocht zodat de wijk definitief ingericht kan worden. Via de werkgroep Vogelhorst 2 van de Belangenvereniging Almere Hout zijn de bewoners actief om in samenwerking met de gemeente de beschikbare kavels in Vogelhorst 2 onder de aandacht van potentiele kopers te brengen.

Over de werkwijze en het tempo van de gemeente zijn de bewoners niet te spreken. Ondanks vele besprekingen en hulp van bewoners bij de verkoop van kavels heeft de gemeente na tien jaar de verwachtingen die zijn gewekt bij de verkoop van de kavels met betrekking tot de inrichting van de wijk niet gerealiseerd.

Bij de ontwikkeling van Vogelhorst 2 zijn een aantal doelstellingen geformuleerd:

  • Grote kavels van 600-1000 m2 met vrijstaande huizen
  • Doelstelling om huizen in particulier opdrachtgeverschap te bouwen
  • Een hoofdlaan met bomen en groenstroken en groene zijlanen
  • Midden in de wijk een landschapspark met Archeologische vindplaats ‘De Bult’ als middelpunt.

De gemeente heeft de ontwerp doelstellingen aangepast.
In 2015 is het bestemmingsplan vernieuwd. Daarbij zijn de regels aangepast waardoor o.a. kavels kleiner mogen en het bebouwingspercentage hoger mag. Er zijn inmiddels projectontwikkelaars actief die projectmatig woningen aanbieden op geclusterde kavels en er zijn partijen die met BOVEA (bouwen voor een ander) kavels met bouwplan verkopen. Op zich een goede aanpak, er wordt nu voortvarend gebouwd in Vogelhorst 2. De werkgroep heeft bezwaar gemaakt tegen de ondergeschikte rol die is ontstaan voor het particulier opdrachtgeverschap. Er was weinig keuze in beschikbare kavels, en potentiële kopers moesten soms veel moeite doen om de kavel van hun voorkeur te bemachtigen, terwijl de vrije kavels op bouwers liggen te wachten. De werkgroep begeleidt kopers indien gewenst actief met het uitzoeken van een kavel.

De werkgroep heeft de gemeente meermaals gevraagd de keuze in beschikbare kavels uit te breiden en het particulier opdrachtgeverschap aan te moedigen zodat aan de originele doelstellingen voor Vogelhorst 2 wordt voldaan. In juni 2018 is een burgeractiviteit gestart op de politieke markt. Dit heeft ertoe geleid dat er weer meer ruimte komt voor particulier opdrachtgeverschap, dat enkele lanen definitief worden ingericht en dat in 2019 begonnen wordt met de aanleg van het park op de architectonische vindplaats De Bult aan de Pauwlaan.

 

Toenmalig wethouder Adri Duivesteijn: “Particulier opdrachtgeverschap resulteert in wezenlijk andere wijken dan wij gewend zijn. De variatie is enorm, en ook de kwaliteit van de woningen is hoog”.
Uitslag enquête 2022 beschikbaar

Uitslag enquête 2022 beschikbaar

De uitslag van de bewonersenquête 2022 is beschikbaar. De resultaten zijn besproken in de ledenvergadering van 27 september jl. Het verslag voorziet in een uitgebreide analyse en is in PDF formaat voor iedereen beschikbaar. Wij wensen u veel leesplezier en willen alle...

Lees meer
Aanleg bestrating Vogelhorst 2

Aanleg bestrating Vogelhorst 2

De gemeente gaat de definitieve bestrating en inrichting van de woonlanen in Vogelhorst 2 aanleggen. Na een lange periode wordt het wachten beloond. Vrijwel alle kavels in Vogelhorst 2 zijn verkocht en de meeste woningen zijn gebouwd, daarom gaat de gemeente nu de...

Lees meer
Park De Bult bijna klaar!

Park De Bult bijna klaar!

Park De Bult nadert de voltooiing! Zoals u wellicht al heeft gezien wordt er hard gewerkt om de laatste werkzaamheden aan Park De Bult af te maken. Vrijwel alle bomen zijn inmiddels aangeplant. Het aanplanten van heesters, bessenstruiken, het inzaaien van gras en de...

Lees meer
Bezoek wethouder

Bezoek wethouder

Wethouder Maaike Veeningen van ruimtelijke en economische ontwikkeling & onderwijs - arbeidsmarkt bracht een bezoek aan Vogelhorst 2 op 5 september 2019. Ondanks de drukke agenda van de wethouder had zij de tijd genomen om een bezoek te brengen aan een delegatie...

Lees meer
Bezoek VVD Vogelhorst 2

Bezoek VVD Vogelhorst 2

Op donderdag 22 augustus 2019 heeft een delegatie van de VVD fractie van de gemeenteraad Almere een bezoek gebracht aan Vogelhorst 2. Er is met name gesproken over de actuele ontwikkelingen van de wijk. Vogelhorst 2 is gebaseerd op het gedachtegoed van Adri...

Lees meer
Droomhuizen VIP*tour

Droomhuizen VIP*tour

Om potentiële kopers van een kavel in Almere Hout Vogelhorst te laten kennismaken met de prachtige omgeving organiseert de gemeente Almere de droomhuizen VIP*tour.  Inschrijven voor de tour op zaterdag 18 mei of 22 juni 2019 in de comfortabele VIP*bus kan op de...

Lees meer
Stand van zaken VH2

Stand van zaken VH2

Na de burgeractiviteit op de politieke markt is er beweging gekomen in de verdere ontwikkeling in Vogelhorst 2. Kavels aan de zuidkant van de Parelduikerlaan zijn vrijgegeven voor Particulier Opdrachtgeverschap en niet toegewezen aan projectontwikkelaars zoals...

Lees meer
Glasvezel in Vogelhorst

Glasvezel in Vogelhorst

Bij deze de laatste informatie over glasvezel in Vogelhorst. KPN heeft in Vogelhorst 1 de straatkasten op glasvezel aangesloten. Hiermee komt de maximale snelheid op 200/20 Mbit/s. Tot voor kort was bij KPN in de praktijk een maximale downloadsnelheid van slechts...

Lees meer
Burgeractiviteit

Burgeractiviteit

Omdat het nieuwste deel van Vogelhorst een erg lange aanloop heeft naar voltooiing is de werkgroep Vogelhorst 2 al enkele jaren actief om in overleg met de gemeente de kavel verkoop te stimuleren. Dat loopt niet naar wens volgens de bewoners. De gemeente geeft teveel...

Lees meer

Voor nadere informatie, opmerkingen of vragen kan contact opgenomen worden met de werkgroep Vogelhorst 2.

Informatie, opmerkingen en/of vragen over Vogelhorst 2

BAH

Belangenvereniging Almere Hout is in 1995 opgericht om de belangen te behartigen van de bewoners van Almere Hout in zaken die grote invloed hebben op ons woongenot en welzijn in de wijk en naaste omgeving.

CONTACT

Neem contact op met de BAH