De gemeente gaat de definitieve bestrating en inrichting van de woonlanen in Vogelhorst 2 aanleggen.

Na een lange periode wordt het wachten beloond. Vrijwel alle kavels in Vogelhorst 2 zijn verkocht en de meeste woningen zijn gebouwd, daarom gaat de gemeente nu de definitieve bestrating en inrichting aanbrengen.

In onderstaande fragmenten ziet u een technische inrichtingstekening waarop staat aangegeven hoe de woonlanen worden ingericht. Zo komen er groenstroken, worden bomen en struiken geplant. De bestrating bestaat uit keramische klinkers zoals deze eerder in de Pauwlaan zijn gebruikt.

Zowel in de woonlanen als in de hoofdlaan Zilvermeeuwlaan worden verkeersdrempels aangelegd. Zowel de beplanting als de drempels zullen als laatste worden aangebracht.

In de Zilvermeeuwlaan wordt een voetpad aangelegd aan de noordzijde met de even huisnummers.

De gemeente informeert over tijdelijke afsluiting of omleiding.

Hieronder het noordelijke fragment tot aan de vijver met het overzicht van de woonlanen.

Hieronder het zuidelijke fragment to aan de brug.

Kruising Parelduikerlaan

Kruising Kramsvogellaan

Kruising Spreeuwlaan

Zomertortellaan

Draaikom Kramsvogellaan

Draaikom Spreeuwlaan

Einde Zeearendlaan

Profiel Zilvermeeuwlaan met voetpad

Profiel tussenlanen

Om te berijpen wat de aanduidingen in de tekeningen betekenen, is er een legenda. De bestrating wordt net zo uitgevoerd als in de Pauwlaan is gedaan, in de hoofdlaan en dwarslanen zullen wel kolken komen om hemelwater af te kunnen voeren.