Belangenvereniging Almere Hout

Woongenot en welzijn in de wijk en naaste omgeving

Aanmelden nieuwsbrief

Belangenvereniging Almere Hout informeert via de website en via de nieuwsbrief over belangrijke ontwikkelingen die het woongenot en welzijn in Almere Hout - Vogelhorst en naaste omgeving beïnvloeden. Nog geen lid maar wel interesse in onze nieuwsbrief, een gratis...

Lees meer

Lidmaatschap

U kunt ook lid van Belangenvereniging Almere Hout worden voor slechts €15,- per jaar. Met uw lidmaatschap geeft u ons de financiële ondersteuning die we nodig hebben voor de kosten van de website, secretariaat, ledenvergadering e.d. Voor juridische procedures zullen...

Lees meer

Meedoen?

De Belangenvereniging Almere Hout is van en voor ons allemaal. We zouden het op prijs stellen als het BAH-team versterkt kan worden met nieuwe, actieve leden. De BAH hecht er veel waarde aan om zoveel mogelijk bewoners bij de ontwikkelingen in- en om de wijk te...

Lees meer

Bestuur

Bereikbaar via de contactpagina

Hans van Marlen

Hans van Marlen

Voorzitter

Alex Rijpsma

Alex Rijpsma

Secretaris

Erik 't Hart

Erik 't Hart

Penningmeester

Over de Belangenvereniging Almere Hout

De Belangenvereniging Almere Hout (BAH) is in 1995 opgericht om de belangen te behartigen van de bewoners van Almere Hout in zaken die grote invloed hebben op ons woongenot en welzijn in de wijk en naaste omgeving. De vereniging wordt gedragen door buurtbewoners die het op zich hebben genomen om beleidsontwikkeling die van grote invloed is op het woongenot in de wijk Almere Hout op de voet te volgen en de overheid te voeden met ideeën, wensen en informatie. We voeren gesprekken, ondernemen actie of dienen bezwaren in. Indien nodig  voeren we procedures.

Voorbeelden van onderwerpen waar de BAH zijn licht over heeft laten schijnen zijn de herinrichting van Vogelhorst II in samenwerking met de gemeente; de aanleg/vervanging van een Mega Windmolenpark langs de A27 en A6 in onze nabije woonomgeving (900-1500 m vanaf woningen); bouwplannen van Oosterwold, in onze (nabije) omgeving; monitoring vliegveld Lelystad, veiligheid in de wijk, de verkeerssituatie in en om Almere-Hout (uitbreiding A-6, A-27, N305), het bos en groen in en om onze wijk, vuilnis overslag op  Braambergen en vele andere zaken.

Onze belangenvereniging zet zich in om zoveel mogelijk de ‘stem’ van de inwoners te laten klinken. Dit doen wij door het bijwonen van vergaderingen van gemeente, overheidsinstanties en andere belangenpartijen en in constructief gesprek te gaan. Onze belangenvereniging bestaat uit een groep vrijwilligers (bestuur, adviseurs en actieve leden) die beleidsontwikkelingen – die van grote invloed zijn op het woongenot in de wijk Almere Hout – op de voet proberen te volgen en indien noodzakelijk in beweging komen door het voeren van constructieve gesprekken, het insturen van zienswijzen met adviezen, vragen, bezwaren. Wanneer nodig tekenen we dan ook officieel bezwaar aan of gaan indien mogelijk in (hoger) beroep. Zo hebben we tot twee keer aan toe een beroepsprocedure tegen vliegveld Lelystad en daarna één hoger beroep gewonnen. Helaas liet de wet het niet toe om dit nog eens te doen. Wél monitoren we de ontwikkelingen omtrent het vliegveld nog steeds. Dit is slechts een voorbeeld van de vele zaken die er in en om onze wijk spelen.

De BAH is sinds jaren een officiële vereniging die transparantie nastreeft in haar uitingen en open staat voor constructieve ideeën die verenigbaar zijn met onze doelstellingen. U kunt voor €15,– per jaar lid worden van onze Belangenvereniging >> Eén keer per jaar houden we een ledenvergadering. Wij verwelkomen nog altijd graag nieuwe leden en actieve leden. Neem gerust contact met ons op.

De woonwijken in Almere Hout tellen gezamenlijk rond de 1417 inwoners (cijfers 2012) in meer dan 1.000 woningen. De wijken zijn gelegen nabij en tussen de A27, Vogelweg N706 en Waterlandseweg N305.

Almere Hout bestaat uit de volgende wijken:

Langs de Vogelweg en tussen de Waterlandse weg en de A-27
Vogelhorst I – Villawijk Almere Hout landelijk wonen sinds 1990.
Vogelhorst II Villawijk Almere Hout landelijk wonen sinds 2009, nog in ontwikkeling.

Langs de A-27
Paradijsvogelweg – Stadsrand wonen met ruimte voor grotere hobby, sinds 1990.
Prieelvogelweg – Agrarisch wonen met paarden en kleinvee, sinds 1990.

Almere Hout Noord nabij de A-6 langs A-27
Nobelhorst – Dorps wonen, sinds 2013 en nog steeds in ontwikkeling.

Wat doen we wel- en niet?

De BAH houdt zich niet bezig met acties tegen individuele personen of groepen in Almere Hout. We staan absoluut open voor samenwerking en constructieve buurtinitiatieven.

We vragen bewoners zelf initiatief te nemen in de volgende zaken: geluidsoverlast van racende auto’s/motoren of individuele zaken. Verontrustende of verdachte zaken kunt u melden bij het alarmnummer van de politie of u kunt in gesprek gaan met onze wijkagent van Almere Hout. Hoe meer meldingen, hoe duidelijker de overlast door de gemeente en politie in kaart kan worden gebracht.

Vogelhorst

BAH

Belangenvereniging Almere Hout is in 1995 opgericht om de belangen te behartigen van de bewoners van Almere Hout in zaken die grote invloed hebben op ons woongenot en welzijn in de wijk en naaste omgeving.

CONTACT

Neem contact op met de BAH