De Belangenvereniging Almere Hout is van en voor ons allemaal. We zouden het op prijs stellen als het BAH-team versterkt kan worden met nieuwe, actieve leden. De BAH hecht er veel waarde aan om zoveel mogelijk bewoners bij de ontwikkelingen in- en om de wijk te betrekken. De BAH is voor gemeente en provincie een belangrijk aanspreekpunt voor de ontwikkelingen in- en om de wijk. Wil je meewerken aan het verbeteren van onze woonomgeving?

Zo heb je wellicht bepaalde kennis van zaken die erg nuttig kan zijn voor het algemeen wijkbelang of heb je interesse om een aantal zaken in de wijk te verbeteren. Actieve leden van onze Belangenvereniging adviseren het bestuur en/of werken mee in de werkgroepen zoals groenvoorziening, wateroverlast, verkeer en veiligheid, windmolens, Vliegveld Lelystad, Ontwikkeling Vogelhorst II etc.

Binnen deze werkgroepen wordt van tijd tot tijd overlegd hoe bepaalde zaken aangepakt moeten worden en met wie van de gemeente of provincie contact moet worden opgenomen voor overleg. De actieve leden komen eens in de 2-3 maanden bij elkaar voor het uitwisselen van informatie. Je kunt zelf je inzet bepalen en de hoeveelheid tijd die je aan de werkzaamheden voor de BAH wilt besteden. Als je denkt te kunnen bijdragen aan het zoeken van oplossingen voor Vogelhorst of ideeën hebt over het verder verbeteren van het woonklimaat in- en om Vogelhorst, dan horen we dat graag.

Wij kunnen altijd hulp gebruiken en waarderen dat! Je kunt je opgeven indien je lid bent van onze Belangenvereniging. We zoeken zowel ‘actieve leden’ die in de diverse werkgroepen meewerken als ‘actieve leden’ die vanuit diverse achtergronden invulling aan onze vereniging kunnen geven middels Public Relations, marketing, juridische zaken, milieu, media / dtp-werk, technische expertise of bewoners die bestuurlijke ervaring hebben.

Meer informatie over meedoen? Stuur ons je bericht.