Werkgroep verkeer

Wat doet de werkgroep verkeer?

De afgelopen jaren heeft de werkgroep verkeer gemeente en provincie diverse keren terugkoppeling gegeven over ongewenste of gevaarlijke verkeerssituaties in en om Vogelhorst. Dit heeft vaak geleid tot verbeteringen. Ergert u zich aan een bepaalde situatie? Deel het met de werkgroep verkeer. Waar de bezwaren van een enkele inwoner nog wel eens tussen wal en schip kunnen vallen, kan de werkgroep verkeer door reguliere contacten met de gemeente de aandacht vestigen op structurele problemen, en met krachtige argumenten komen dankzij de feedback en ervaring van de bewoners. Het is verstandig altijd zelf een melding te maken bij gemeente of provincie en dan tevens de werkgroep verkeer te informeren.

Werk aan de Vogelweg

Vanaf maandag 20 mei is de toegang tot de wijk op de kruising Nachtegaallaan - Vogelweg afgesloten voor de aanleg van de rotonde. Reserveer 28 juni in je agenda, dan is er een open dag. Het project ligt op schema, vanaf maandag 1 april zijn de werkzaamheden aan de...

Lees meer

Fietspad Nachtegaalpad

Het fietspad bij het Nachtegaalpad tussen de Vogelweg en de Norbert Eliasweg is klaar. Het fietspad is aangelegd tussen de kruising Nachtegaallaan/Vogelweg en de Norbert Eliasweg. Bij de Nachtegaallaan is de oversteek van de Vogelweg aangepast en het pad...

Lees meer

Verkeershinder april 2018

In april even opletten als je vanuit onze wijk naar Almere Stad en Buiten moet, met elke route is wel wat. Afsluiting Waterlandseweg. Vanaf vrijdag 6 april 20.00 uur tot maandag 16 april 5.00 uur is de Waterlandseweg vanaf de Meentweg tot het viaduct van de A6 dicht....

Lees meer

Inloopavond Vogelweg

Donderdag 8 maart 2018 organiseert de Provincie Flevoland een inloopavond over groot onderhoud aan de Vogelweg (N706) dit najaar. Achtergrondinformatie uit de nieuwsbrief Oosterwold van de gemeente Almere 19 oktober 2017: Naarmate er meer initiatieven landen in...

Lees meer

Kruising Vogelweg op de schop

Onder het motto ‘kort maar hevig’ gaat de kruising Waterlandseweg / Vogelweg-Merelweg na de vakantie van 11 september 2017 tot en met 8 oktober 2017 op de schop. Afslaan naar de Vogelweg is niet mogelijk en het verkeer kan ook niet van de Vogelweg de Waterlandseweg...

Lees meer

Gevaarlijke kruising

De kruising Goudvinklaan / Kievitsweg de toegang tot Vogelhorst 2, is gevaarlijk omdat automobilisten komende vanuit Nobelhorst, denken dat zij voorrang hebben en met grote snelheid naderen. Wij hebben om waarschuwingsborden "gevaarlijke kruising" gevraagd en deze...

Lees meer

Verbreding Waterlandseweg

De planning voor de verbreding van de Waterlandseweg (N305) gaat als volgt. In 2016 hebben voorbereidende werkzaamheden plaatsgevonden over het hele traject. Deze bestaan onder andere uit het verleggen van kabels en leidingen (alleen in de...

Lees meer

Vrachtwagens in de wijk

Het heeft 'even' geduurd maar na veel contact met de gemeente staat er nu eindelijk een verbodsbord voor vrachtverkeer aan het begin van de Nachtegaallaan. Vrachtauto chauffeurs reden veelvuldig op hun navigatie dwars door de wijk om zich vervolgens vast te rijden bij...

Lees meer

Vraag voor de werkgroep verkeer

Dossier Verkeer

Alle berichten die sinds 1997 op de BAH website hebben gestaan over het onderwerp verkeer zijn vastgelegd in een dossier. Dit dossier is voor belangstellenden te downloaden in een PDF document.

BAH

Belangenvereniging Almere Hout is in 1995 opgericht om de belangen te behartigen van de bewoners van Almere Hout in zaken die grote invloed hebben op ons woongenot en welzijn in de wijk en naaste omgeving.

CONTACT

Neem contact op met de BAH