Op 28 juni 2019 hebben Wethouder Maaike Veeningen en gedeputeerde Jan de Reus de rotondes Tureluurweg / Kievitsweg en Nachtegaallaan op de vernieuwde Vogelweg officieel geopend. Met feestelijke activiteiten en een officieel moment werd in aanwezigheid van bewoners van Vogelhorst en Oosterwold aan deze verbeteringen aandacht gegeven. Er is goed naar feedback van bewoners geluisterd. Zo gaat de snelheid op de Vogelweg omlaag naar 60 km/uur en is het veiliger om over te steken dankzij de vluchtheuvels. Ter hoogte van Vogelhorst zal er nu ook stil asfalt worden aangebracht om de geluidsdruk te verminderen. 

Ook werd bekend gemaakt dat zodra de Vogelweg door de provincie wordt overgedragen aan de gemeente de naam zal worden veranderd in Vogeldreef.