Dat de uitbreiding van wijken om ons heen ook kansen biedt laat de samenwerking zien van de werkgroep verkeer in de werkgroep Openbaar Vervoer. Op initiatief van het Platform Oosterwold is er een werkgroep opgericht om het Openbaar Vervoer in Oosterwold en Almere Hout Vogelhorst te verbeteren. In deze werkgroep zitten vertegenwoordigers van Oosterwold, Vogelhorst, buurtbusvereniging Nobelhorst en de Gemeente Almere. Vanuit de werkgroep is een OV vragenlijst opgesteld om de wensen en behoefte aan Openbaar Vervoer in Oosterwold en Vogelhorst te inventariseren. Hoe meer bewoners de lijst invullen, des te groter de aantoonbare achterban en des te groter de kans dat er verbetering komt.

Bus 159 gaat volgens de huidige plannen pas eind 2023 een halfuurs dienst draaien, maar slechts tot 19.00 uur en niet in het weekend. Bus 159 valt onder het concessiedeel Ijsselmond wat pas op 10 december 2023 zou overgaan van Connexxion naar Keolis. Er zijn echter problemen ontstaan en Keolis verliest deze nieuwe concessie die daarom opnieuw wordt aanbesteed. Een nieuwe aanbesteding opent misschien ook nog mogelijkheden voor de werkgroep verkeer om betere rijtijden te krijgen in deze nieuw concessie.

Mogelijke oplossing is ook om de buurtbus van Nobelhorst die volgend jaar verdwijnt door te laten rijden voor Oosterwold en Vogelhorst. In 2021 komt er namelijk een reguliere stadsbus nr. 5 in Nobelhorst en dan wordt de buurtbus 525 overbodig. Het streven is een klein buurtbusje in te zetten dat om de 15-20 minuten ook over de Nachtegaallaan  rijdt en aansluit op het OV van de stad.