De uitslag van de bewonersenquête 2022 is beschikbaar.
De resultaten zijn besproken in de ledenvergadering van 27 september jl.
Het verslag voorziet in een uitgebreide analyse en is in PDF formaat voor iedereen beschikbaar.

Wij wensen u veel leesplezier en willen alle respondenten hartelijk bedanken voor uw medewerking!

Uitkomst bewonersenquête 2022