Het fietspad bij het Nachtegaalpad tussen de Vogelweg en de Norbert Eliasweg is klaar.

Het fietspad is aangelegd tussen de kruising Nachtegaallaan/Vogelweg en de Norbert Eliasweg. Bij de Nachtegaallaan is de oversteek van de Vogelweg aangepast en het pad aangesloten op het bestaande pad voor de busreizigers. De aansluiting is uitgevoerd in klinkers, omdat deze bij de aanleg van de rotonde volgend jaar iets verlegd zal moeten worden. Op de Vogelweg zelf is een zogenaamd ‘middenrustpunt’ gecreëerd zodat voetgangers en fietsers in twee keer de Vogelweg kunnen oversteken.

Een aantal werkzaamheden wordt nog uitgevoerd: de lantaarnpaal die nu nog ongelukkig in het pad staat wordt verplaatst en voor busreizigers komen nog extra fietsenstallingen. De bermen moeten nog ingezaaid en ook het aanbrengen van de belijning op het pad is afhankelijk van goed weer.