Zoals eerder aangekondigd in de informatievoorziening rond het groot onderhoud aan de Vogelweg begin 2019 legt Provincie Flevoland in november 2018 een fietspad aan van woonwijk Oosterwold naar de kruising Vogelweg / Nachtegaallaan. Inmiddels heeft de aanbesteding plaatsgevonden en staan de werkzaamheden op het punt van beginnen.

Traject – Het fietspad wordt aangelegd van de kruising Nachtegaallaan/Vogelweg naar de Norbert Eliasweg. Bij de Nachtegaallaan wordt de oversteek van de Vogelweg aangepast en het pad aangesloten op het bestaande pad voor de busreizigers. Het fietspad wordt uitgevoerd in 3 meter breed beton. Het betreft een recreatief fietspad, door het bos, wat inhoudt dat brommen niet is toegestaan en dat het pad ook niet verlicht wordt. Bij de Norbert Eliasweg wordt het pad door middel van grasbetonstenen aangesloten op de bestaande bestrating.

Planning – De uitvoering van de werkzaamheden start op maandag 5 november. Aannemer Schagen Infra gaat het fietspad aanleggen en naar verwachting kan het rond vrijdag 7 december open voor fietsers. De benodigde bomenkap heeft plaatsgevonden dus er kan direct worden begonnen met het uitgraven van het pad. Na het aanbrengen van de fundering wordt het beton gestort. Dat moet enkele weken uitharden waarna de belijning aangebracht en de bermen opgehoogd kunnen worden. Het pad is dan klaar voor gebruik.