Het wegdek van de Kievitsweg is in slechte staat en vertoont verzakkingen, scheuren en beschadigingen. Vanaf eind september 2019 voert aannemer Bam-Infra gedurende 8 weken groot onderhoud uit tussen de kruising met de Vogelweg en de Grote Denkersweg, net voorbij de Nobellaan. De werkzaamheden bestaan uit het volledig vervangen van het asfalt en aanleg van plateaus ter hoogte van kavelwegaansluitingen. Naar verwachting zijn de werkzaamheden half november 2019 gereed.

Het werk wordt uitgevoerd in 5 fases. Elke fase kent zijn eigen aanrijroutes. Er is één nachtelijke afsluiting van maandag 25 op dinsdag 26 november 2019 van 20:00 uur tot 5:00 uur.
Meer informatie over de werkzaamheden en aanrijroutes gedurende de werkzaamheden aan de Kievitsweg vindt u op de website van Almere Hout.

De groei van de woonwijken in Almere Hout, Vogelhorst, Nobelhorst en Oosterwold zorgt voor een veranderende verkeersstroom op de Kievitsweg. Bij het definitieve ontwerp wordt een scheiding aangebracht voor fietsers en voetgangers. De gemeente zal starten met de rijbaan op de Kievitsweg, in een latere fase komen er aparte fietspaden.