Het was al duidelijk dat de Kievitsweg vanaf de Vogelweg via Nobelhorst naar Almere Buiten toe is aan een grondige opknapbeurt. De werkgroep verkeer van de Belangenvereniging Almere Hout is in gesprek gegaan met de gemeente. Met de uitbreidingen in Nobelhorst en Oosterwold is duidelijk geworden dat de Kievitsweg niet geschikt is om het huidige verkeersaanbod op een veilige manier te verwerken. De gemeente heeft tijdelijke verkeersmaatregelen genomen vanwege bouwwerkzaamheden langs de Kievitsweg en werkt aan een herstelplan.
Dit herstelplan is in de maak om de vervorming van de weg aan te pakken. Naar verwachting wordt het werk nog dit jaar aanbesteed aan een aannemer die de weg moet gaan herstellen. De uitvoering betreft meer dan alleen het vervangen van de verharding en de wegfundering. Ook de ondergrond moet gestabiliseerd worden. Daarom kan niet onmiddellijk worden ingegrepen. Bovendien probeert de gemeente het eindbeeld direct te realiseren, zoals dat na de voltooiing van aangrenzende percelen in Oosterwold gewenst is.
De Kievitsweg wordt een 60km/uur weg. Ter plaatse van de inritten vanuit Oosterwold van en naar de Kievitsweg is het plan zogenaamde verkeersplateau’s aan te leggen om de snelheid op de Kievitsweg te reduceren. Daarnaast is er de wens om een vrijliggend fietspad aan te leggen langs de Kievitsweg. Hierover is de gemeente in gesprek met Staatsbosbeheer en het Rijksvastgoedbedrijf om de grond daarvoor aan te kopen. Ook in Nobelhorst, langs de Nobellaan is de gemeente bezig om een vrijliggend fietspad aan te leggen dat dan aansluit op het vrijliggende fietspad van de Kievitsweg. Als het verwerven van de grond voor het fietspad niet op korte termijn kan, zal de Kievitsweg los daarvan alvast worden aangepakt. Dat is mogelijk omdat de Kievitsweg op gemeente grond ligt.