Wethouder Maaike Veeningen van ruimtelijke en economische ontwikkeling & onderwijs – arbeidsmarkt bracht een bezoek aan Vogelhorst 2 op 5 september 2019. Ondanks de drukke agenda van de wethouder had zij de tijd genomen om een bezoek te brengen aan een delegatie van de BAH in Vogelhorst. De volgende zaken stonden op de agenda:

  • Actuele status promotie van Vogelhorst 2
  • Aanzien van de wijk
  • Inrichting van de entree van de wijk
  • Nieuwe uitgifte kavels particulier opdrachtgeverschap (PO-kavels)
  • Visie en mogelijkheden van de ontwikkeling Vogelhorst 2 aan de noordkant van de vijver.
  • Projectontwikkelaars huidige status en toekomstig beleid

Vanuit de BAH is kort teruggeblikt op de behaalde resultaten naar aanleiding van de burgeractiviteit in de zomer van 2018, zoals alleen bouwen op basis van  Particulier opdrachtgeverschap, de definitieve aanleg van de bestrating in de Pauwlaan en de geplande aanleg van het park de Bult. Daar hebben wij richting de wethouder onze waardering voor uitgesproken. Verder is er tijdens deze bijeenkomst vrijuit en op een positieve wijze, aangevuld met de nodige humor gesproken over de actuele zaken die er spelen omtrent de inrichting van Vogelhorst 2. De wethouder heeft een aantal zaken genoteerd en toegezegd hier op afzienbare tijd op terug te komen.