Park De Bult nadert de voltooiing!
Zoals u wellicht al heeft gezien wordt er hard gewerkt om de laatste werkzaamheden aan Park De Bult af te maken.
Vrijwel alle bomen zijn inmiddels aangeplant. Het aanplanten van heesters, bessenstruiken, het inzaaien van gras en de aanleg van de schelpenpaden  zal dit voorjaar worden afgerond. De ‘vuurplaats’ wordt ingericht met zitelementen, bloembollen en wilde bloemen. Het fietspad is aangelegd en veel bewoners gebruiken het park al om te wandelen. Deze zomer zal Park De Bult klaar zijn.

Wij zijn niet de eerste bewoners in Vogelhorst, wist u dat?
De Bult is een archeologische vindplaats van ruim 4 ha in de wijk Vogelhorst in Almere. Op deze locatie zijn bijzondere zeer oude vuursteen vondsten gedaan waaruit blijkt dat de vindplaats unieke en onverstoorde Mesolithische  (circa 7000 voor Chr) sporen bevat. Het park op deze archeologische vindplaats is ontworpen door een landschapsarchitect in samenspel met de BAH. In het verre verleden was de vuurplaats een centrale plek binnen een nederzetting waar mensen bijeen kwamen om bijvoorbeeld samen  te eten.  De inrichting van het park verwijst naar de leefwijze van toen. Daarom is gekozen voor een eetbaar landschap. Er worden veel fruitbomen, notenbomen en bessenstruiken aangeplant.

Als het park is aangelegd wil de gemeente graag praten over de mogelijkheden van zelfbeheer in het park. Er zijn al enkele bewoners die zich bij de werkgroep groen hebben opgegeven om mee te doen. We hebben contact met de archeologische vindplaats Zenit in Almere Buiten. Zodra het mogelijk is willen we met bewoners die hiervoor interesse hebben op bezoek gaan bij Zenit en ons laten inspireren voor de verdere inrichting van De Bult. We zouden het ook leuk vinden als er iemand in onze wijk is die geïnteresseerd in architectuur om ons te helpen bij de verdere inrichting van het park.
Omdat het park is ingericht met fruitbomen, notenbomen en verschillende soorten bessen, is het belangrijk dat bewoners zich houden aan het “aanwijzingsbesluit hondenregels”:  honden zijn aangelijnd en er is een opruimplicht. We denken er nog over na hoe we bewoners hierop kunnen attenderen.

De belangenvereniging heeft posters van de inrichting die tijdens de ledenvergadering 2019 zijn toegelicht door de landschapsarchitect. Hebt u onze ledenvergadering gemist en wilt u deze posters bekijken? Maak dan een afspraak met Erik ’t Hart via het contactformulier op deze pagina.

Nieuw publicatiebord
We hebben subsidie aangevraagd bij de gemeente en het Buurtfonds van de Postcode Loterij zodat we een groot publicatiebord bij het nieuwe park kunnen plaatsen. Berichten op het publicatiebord willen we gebruiken om de zelfbeheeractiviteiten bekend te maken.

Erfgoedmarkers; het verhaal van de oudheid 
De BAH heeft subsidie aangevraagd bij Provincie Flevoland om in het park erfgoedmarkers te plaatsen met daarop het verhaal van de oudheid. Onze stad is gebouwd op de bodem van de voormalige Zuiderzee. Een bodem die steeds meer archeologische schatten prijsgeeft. De vondsten in de bodem van de polder vertellen verhalen van vroeger. Inmiddels wonen er ruim 210.000 mensen in Almere maar het is niet voor het eerst dat er mensen in wat wij nu Vogelhorst noemen, wonen. Uit de archeologische vondsten blijkt dat hier duizenden jaren geleden ook al mensen woonden. Dat verhaal willen wij uitdragen

Er is subsidie aangevraagd voor één grote en vijf klein erfgoedmarkers-informatiedragers die zijn ontworpen door Iris le Rütte. Kunstenares Iris le Rütte heeft in het kader van het cultuurconvenant met provincie en rijk, in opdracht van de gemeente Almere een erfgoedmarker ontworpen die gebruikt kan worden voor het markeren van steentijdvindplaatsen in Flevoland.