Iedereen heeft het kunnen zien, de aanleg is gestart van het park rondom de archeologische vindplaats ‘De Bult’ bij de vijver in Vogelhorst II. De aanleg wordt in fases uitgevoerd:
•       In het 1ste kwartaal worden de bomen volgens het plan geplant. Ook worden de verhogingen in het maaiveld en de zandfundering voor het fietspad aangelegd.
•       In het 2de en 3de kwartaal worden de paden en verdere inrichting uitgevoerd en wordt er gras ingezaaid.
•       In het 4de kwartaal wordt de resterende beplanting aangebracht.

De Bult wordt ingericht met paden en beplanting die passen bij de oudheid. Wat opvalt in de plannen is de grote verscheidenheid aan beplanting en de hoge bomen die zullen worden aangeplant. De bomen hebben dus al “body”. De plannen zien er veelbelovend uit! De gemeente wil graag de bewoners betrekken bij dit park. Men denkt dan aan een stukje zelfbeheer en ook activiteiten die georganiseerd worden rondom deze unieke vindplaats.

De werkgroep Groen van de Belangenvereniging Almere Hout wil daarom een groep vormen met mensen die het leuk vinden om af en toe wat onderhoudswerkzaamheden te doen in het park zoals het snoeien van bessenstruiken. Ook zijn we op zoek naar mensen met belangstelling voor archeologie en die het leuk vinden om zich te verdiepen in het ontstaan van de vindplaats. Dan kunnen zij helpen met het maken van informatieborden of activiteiten organiseren voor belangstellenden en andere ideeën uitwerken.

Spreekt je dit aan, stuur ons dan een berichtje.