Op donderdag 22 augustus 2019 heeft een delegatie van de VVD fractie van de gemeenteraad Almere een bezoek gebracht aan Vogelhorst 2. Er is met name gesproken over de actuele ontwikkelingen van de wijk. Vogelhorst 2 is gebaseerd op het gedachtegoed van Adri Duivesteijn, destijds wethouder ruimtelijke ordening en wonen van de gemeente Almere. Centraal stond hier particulier opdrachtgeverschap en het ontwerp gebaseerd op een ruime opzet met brede lanen gecombineerd met grote kavels vanaf 500 m2, onder andere gewaarborgd door een bouwvlak waarbij de onderlinge afstand tot de erfgrens 3 meter bedraagt. Ook parkeren op eigen erf van minimaal twee auto’s is hier onderdeel van.

Op basis hiervan is uitvoerig van gedachten gewisseld met de VVD delegatie omtrent de motivatie van de BAH om een bezwaar in te dienen tegen de plannen en de bijbehorende toegekende bouwvergunning van de projectontwikkelaars in Vogelhorst 2. Onze grootste zorg hierbij is dat het aanzien van de wijk wordt aangetast door een te hoge dichtheid van bebouwing. Dit komt de oorspronkelijke opzet niet ten goede. Bij de projectontwikkelaars en de gebiedsontwikkelaar van de gemeente is er na herhaaldelijke benadering door de BAH geen positieve reactie gekomen.

Het gesprek met de VVD delegatie was een professioneel gesprek in een constructieve en positieve sfeer waarbij onze wensen en denkbeelden door de VVD delegatie met begrip zijn ontvangen.