Door de uitspraak van de Raad van State op 19 december 2018 komen er in het zuidelijk deel van Flevoland 91 nieuwe windturbines. De 221 bestaande windturbines moeten worden afgebroken. Tegen het windpark waren eigenaren van bestaande windturbines, bewoners in Almere Hout en omliggende percelen in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Zie voor meer informatie de uitspraak op de webpagina van de Raad van State.