Hierbij de Kennisgeving Ontwerpbesluiten Windpark Zeewolde gepubliceerd op 9 maart 2017 in de Staatscourant. Van vrijdag 10 maart 2017 tot en met donderdag 20 april 2017 liggen de ontwerpbesluiten ter inzage voor het windpark Zeewolde. De inloopavond in Almere is op dinsdag 21 maart 2017 in het Van der Valk Hotel, in Zeewolde is een inloopavond op donderdag 23 maart in het Kerkcentrum Open Haven. Zienswijzen kunnen ingediend worden tot en met 20 april. Alleen een belanghebbende die een zienswijze heeft ingediend kan later nog in beroep bij de Raad van State. Dit is, afgezien van beroep bij de RvS, de laatste kans om nog invloed uit te oefenden op het plan om Mega windmolens van 220m dicht langs de A27 te plaatsen.