Onderwerpen in dit jaarverslag van de werkgroep groen: de schaapskudde is op winterreces maar komt terug, renovatie schelpenpaden, opruimactie in de boswallen, herplant bos Leeuwerikweg en Overvaart, welke onderwerpen vind u belangrijk?

De schaapskudde is op winterreces maar komt terug

Loni Verkerk is in 2018 begonnen met een schaapskudde in onze wijk. De schapen hebben in Vogelhorst 2 laten zien wat ze kunnen! Volgend jaar gaat Loni opnieuw aan de slag met schapen en dan is heel Vogelhorst het graasgebied van de schapen.

Renovatie schelpenpaden

De gemeente wil de schelpenpaden laten vergrassen maar daar zijn wij het niet mee eens. Na veel gesprekken heeft de gemeente toegezegd een deel van de schelpenpaden te willen renoveren. En in december is er een begin gemaakt met het afschrapen van de bovenlaag. Op dit moment worden de schelpenpaden aan de west zijde van Vogelhorst 1, een deel van het schelpenpad langs de vijver en een deel van het schelpenpad aan de oostzijde van Vogelhorst aangepakt. Het loopt een stuk lekkerder en ziet er beter uit!

Opruimactie in de boswallen

Op 8 en 24 november was het Bosrankdag in Vogelhorst. De boswal aan het einde van de Pauwlaan is flink onderhanden genomen. Bomen en struiken waren volledig overwoekerd door de bosrank. Het houthakkersgilde Almere Hout heeft enorm geholpen met mankracht, kennis en professioneel gereedschap. Daarnaast is In de eerste fase van de grote schoonmaak de schaapskudde van Loni ingezet. Het hand en spanwerk werd verricht door een tiental bewoners uit Vogelhorst. De bomen en struiken zijn flink gesnoeid en jonge bomen krijgen de kans om te groeien. Als alles in het voorjaar weer is uitgelopen gaan we kijken of er nieuwe aanplant nodig is om de boswallen die zijn opgeruimd te verrijken. Alle harde werkers weer hartelijk dank, het ziet er spic en span uit!

Het is leuk en dankbaar werk om met elkaar in een paar uur dit resultaat te bereiken. Wil je in de toekomst ook meedoen? Stuur dan een berichtje via de webpagina van de werkgroep groen van de Belangenvereniging Almere Hout en we nodigen je uit voor een volgende activiteit.

Herplant bos Leeuwerikweg en Overvaart

In 2017 is een heel bosperceel aan de Leeuwerikweg gerooid omdat bomen in slechte staat waren én omdat er in dit gebied heel veel berenklauw aanwezig was. In december is de gemeente begonnen met het inplanten van populieren (zonder pluis). Aan de randen komen lage bomen en struiken zoals vlier, sleedoorn, liguster, meidoorn.

In het Overvaartbos langs de Hoge Vaart heeft Staatsbosbeheer essen gekapt vanwege de essentaksterfte. Ook hier komt weer nieuwe en gevarieerde  aanplant voor terug.

Welke onderwerpen vind u belangrijk?

De belangenvereniging heeft regelmatig overleg met de gemeente. Welke onderwerpen vindt u van belang? Laat het ons weten via het contactformulier op de webpagina van de werkgroep groen.