Jaarverslag 2019/2020

Inleiding

De Corona pandemie heeft ons land en ons leven in 2020 op zijn kop gezet. Bestuur en actieve leden van de Belangenvereniging Almere Hout (BAH) zijn zo goed als mogelijk doorgegaan met hun activiteiten. Door het harde werk achter de schermen is de communicatie naar onze leden en belangstellenden tijdelijk op de achtergrond geraakt. Dat hopen wij met deze uitgebreide nieuwsbrief weer goed te maken.

Door het toenemende aantal corona besmettingen heeft het bestuur besloten de ledenvergadering 2020 niet op de gebruikelijke wijze te laten doorgaan. Dat is vervelend en vooral ook jammer maar wie had dat vorig jaar bij de ledenvergadering 2019 gedacht? We plannen de volgende ‘normale’ ledenvergadering daarom in 2021. We hebben ervoor gekozen om ons jaarverslag 2019/2020 op onze website te publiceren. Daarom is hij uitgebreider dan normaal.

Er is afgelopen jaar veel gebeurd in Vogelhorst:

  • Alle kavels in Vogelhorst 2 zijn na 10 jaar eindelijk verkocht en er is veel gebouwd.
  • Er is een aanvang gemaakt met De Bult, het park dat een verbinding gaat vormen tussen Vogelhorst 1 en Vogelhorst 2. Als dat klaar is bestaan Vogelhorst 1 en Vogelhorst 2 niet meer: er is alleen nog maar Vogelhorst.
  • Op verkeersgebied is de Vogelweg aangepast evenals de Kievitsweg.
  • Onze werkgroep “Groen” is voortdurend actief de belangen van de wijk te behartigen bij de gemeente voor wat betreft het groenonderhoud. Dat is een lastige discussie in een tijd waarin de gemeente moet gaan bezuinigen.

De afgelopen periode zijn wij daarnaast regelmatig met de gemeente in overleg geweest over verkeer, de groenvoorziening, de afbouw van Vogelhorst 2, de aanleg van park De Bult en het openbaar vervoer. We merken keer op keer dat het belangrijk is in gesprek te blijven om invloed uit te oefenen op wat er zich in en rondom onze wijk afspeelt.

Naar aanleiding van de enquête die wij eind vorig jaar onder de leden hebben gehouden om een deel van de reserves te besteden kwam naar voren dat een bijdrage aan het verbeteren van de openbare ruimte op steun kan rekenen van een meerderheid van de leden.  Wij zijn hierover met de gemeente in gesprek.

Wist u dat de BAH dit jaar al 25 jaar bestaat? Het plan was om dit te gaan vieren bij de opening van de archeologische vindplaats “De Bult”. Maar De Bult is nog niet klaar en de Covid-19 pandemie maakt bijeenkomsten op dit moment erg lastig. Het plan is nu om dit jubileum in 2021 te vieren als het park geopend wordt en Covid-19 hopelijk voorbij is.

Het financieel verslag is beschikbaar voor leden via de ledenpagina.

Tenslotte wensen wij u allen een goede gezondheid toe, let een beetje op elkaar en blijf gezond.

Namens de Belangenvereniging Almere Hout (BAH)

Hans van Marlen
Voorzitter

 

Villapark Vogelhorst
Villapark Vogelhorst

Beter OV!

Help mee het Openbaar Vervoer naar Vogelhorst te verbeteren door de OV vragenlijst in te vullen.

Lidmaatschap

De contributie bedraagt €20,-

Ons rekeningnummer is NL44 TRIO 0338 7457 50 t.n.v. Belangenvereniging Almere Hout (BAH) te Almere.

Lid worden? Aanmelden als nieuw lid kan hier.

Samenvatting van de onderwerpen waarmee de BAH actief was eind 2019 en 2020:

Actieve leden gevraagd

De BAH wil zoveel mogelijk bewoners bij de ontwikkelingen in de wijk betrekken. Heeft u bepaalde kennis van zaken die nuttig is voor het algemeen wijkbelang of heeft u interesse om een aantal zaken  in de wijk te verbeteren? Meld u dan aan. Lees meer…

Werkgroep Groen

Onderwerpen in dit jaarverslag van de werkgroep groen: renovatie schelpenpaden, Nachtegaallaan, Archeologische vindplaats De Bult, Schapen, Speeltuin, Groene Buren, Bijenhotel, Verkeersrotondes Vogelweg, Afvalstations. De werkgroep groen heeft zich ten doel gesteld toe te zien op het groenbeheer in de wijk vanuit bewoners standpunt. Lees meer…

Werkgroep Waterbeheer

Onderwerpen in dit jaarverslag van de werkgroep waterbeheer: waterhoogtes grondwater, bevers en muskusrat in de wijk,

De werkgroep waterbeheer beschikt over waarnemingen van de wisselingen in hoogte van het grondwater in onze wijk. Over het afgelopen jaar is de waterhoogte van onze hemelwater berging het “Zwaanswater” vrijwel constant gebleven. Lees meer…

Werkgroep Verkeer

De werkgroep is het afgelopen jaar betrokken geweest bij de verkeerssituatie op de Kievitsweg,  Leeuwerikweg en Watersnipweg. Ook participeerden leden van de werkgroep Verkeer in een werkgroep om het openbaar vervoer naar Almere Hout te verbeteren. Lees meer…

Vogelhorst II

In Vogelhorst II is in 2020 door de gemeente goede zaken gedaan m.b.t. de verkoop van de kavels. Er is nog één kavel gereserveerd (zie hieronder: de gele kavel) en de rest is verkocht (zie alle grijze kavels) Ook sinds maart 2020 (het begin van de Corona pandemie) zijn er nog veel kavels verkocht. Wij hoorden van nieuwe bewoners Lees meer…

Informatie, opmerkingen en/of vragen over het jaarverslag?