De BAH wil zoveel mogelijk bewoners bij de ontwikkelingen in de wijk betrekken. Heeft u bepaalde kennis van zaken die nuttig is voor het algemeen wijkbelang of heeft u interesse om een aantal zaken  in de wijk te verbeteren? Meld u dan aan.

Mededelingenbord VogelhorstDe BAH heeft door de jaren heen veel voor de wijk kunnen betekenen. Daarnaast is de BAH  ook voor gemeente en provincie een belangrijk aanspreekpunt voor het wel en wee van de wijk. We hebben momenteel een aantal BAH leden die zich focussen op specifieke onderwerpen zoals Waterbeheer, Ontwikkeling Vogelhorst II, Veiligheid en Verkeer, Openbaar Vervoer, Groenbeheer etc. Maar ook zoeken we bewoners die af en toe de handen uit de mouwen willen steken om de woekerende clematis uit de boswallen te halen. En we zoeken bewoners met kennis van zaken van archeologie zodat we een educatief element kunnen toevoegen aan park De Bult.

Bosrankdag Almere VogelhorstBinnen werkgroepjes wordt van tijd tot tijd overlegd hoe bepaalde zaken aangepakt moeten worden en met wie van de gemeente of provincie contact moet worden opgenomen voor overleg. Deze actieve leden komen eens in de 2-3 maanden bij elkaar voor het uitwisselen van informatie. Als u denkt iets te kunnen bijdragen aan het oplossen van problemen in Vogelhorst of wellicht ideeën heeft hoe het woonklimaat in en om de wijk nog verder kan worden verbeterd, dan horen we graag van u. Neem contact met ons op door een email te sturen via de contactpagina.