Actieve leden gevraagd

De BAH wil zoveel mogelijk bewoners bij de ontwikkelingen in de wijk betrekken. Heeft u bepaalde kennis van zaken die nuttig is voor het algemeen wijkbelang of heeft u interesse om een aantal zaken  in de wijk te verbeteren? Meld u dan aan. De BAH heeft door de jaren...

Werkgroep Groen

Onderwerpen in dit jaarverslag van de werkgroep groen: renovatie schelpenpaden, Nachtegaallaan, Archeologische vindplaats De Bult, Schapen, Speeltuin, Groene Buren, Bijenhotel, Verkeersrotondes Vogelweg, Afvalstations. De werkgroep groen heeft zich ten doel gesteld...

Werkgroep Waterbeheer

Onderwerpen in dit jaarverslag van de werkgroep waterbeheer: waterhoogtes grondwater, bevers en muskusrat in de wijk, De werkgroep waterbeheer beschikt over waarnemingen van de wisselingen in hoogte van het grondwater in onze wijk. Over het afgelopen jaar is de...

Werkgroep Verkeer

De werkgroep is het afgelopen jaar betrokken geweest bij de verkeerssituatie op de Kievitsweg,  Leeuwerikweg en Watersnipweg. Ook participeerden leden van de werkgroep Verkeer in een werkgroep om het openbaar vervoer naar Almere Hout te verbeteren. Kansen op beter...

Vogelhorst II

In Vogelhorst II is in 2020 door de gemeente goede zaken gedaan m.b.t. de verkoop van de kavels. Er is nog één kavel gereserveerd (zie hieronder: de gele kavel) en de rest is verkocht (zie alle grijze kavels) Ook sinds maart 2020 (het begin van de Corona pandemie)...