Onderwerpen in dit jaarverslag van de werkgroep groen: renovatie schelpenpaden, Nachtegaallaan, Archeologische vindplaats De Bult, Schapen, Speeltuin, Groene Buren, Bijenhotel, Verkeersrotondes Vogelweg, Afvalstations. De werkgroep groen heeft zich ten doel gesteld toe te zien op het groenbeheer in de wijk vanuit bewoners standpunt.

Schelpenpaden

nieuw schelpenpadDe meeste schelpenpaden in onze wijk zijn het afgelopen jaar aangevuld. Het schelpenpad aan de westzijde van Vogelhorst I (onderdeel van het Almere wandelpad) staat echter nog steeds blank na een hevige regenbui. De gemeente gaat na of dit in het voorjaar van 2021 opnieuw overlaagd kan worden. Ook praten we nog steeds met de gemeente over het schelpenpad aan de oostzijde van Vogelhorst. We willen graag dat dit deel een nieuwe toplaag krijgt. De gemeente is van mening dat dit voetpad weinig wordt gebruikt en dat een graspad voldoet.

Nachtegaallaan

Na de bomenkap in 2018 heeft de gemeente diverse keren nieuwe aanplant beloofd.  Dit najaar worden er een aantal jonge bomen en heesters geplant om te zorgen voor meer diversiteit in de boswal langs de Nachtegaallaan.

Archeologische vindplaats De Bult

Het park op deze archeologische vindplaats is ontworpen door een landschapsarchitect in samenspel met de BAH. Park De Bult in Vogelhorst II is nu nog een kale vlakte met twintig bomen die in het vroege voorjaar zijn geplant. De verharding van de ondergrond voor het fietspad door het park is gereed en inmiddels bloeien er wilde bloemen langs het nieuwe fietspad.

Eind september 2020 is de 2e fase van de aanleg ingegaan. Fruitbomen en heesters worden ingeplant en de wandelpaden en fietspad worden aangelegd. De ‘vuurplaats’ wordt ingericht met zitelementen, bloembollen en wilde bloemen. De belangenvereniging heeft posters van de inrichting die tijdens de ledenvergadering 2019 zijn toegelicht door de landschapsarchitect. Hebt u onze ledenvergadering vorig jaar gemist en wilt u deze posters bekijken? Maak dan een afspraak met Erik ’t Hart via het contactformulier op deze pagina.

Als het park is aangelegd wil de gemeente graag praten over de mogelijkheden van zelfbeheer in het park. Er zijn al enkele bewoners die zich bij de werkgroep groen hebben opgegeven om mee te doen. We hebben contact met de archeologische vindplaats Zenit in Almere Buiten. Volgend jaar willen we met bewoners die hiervoor interesse hebben op bezoek gaan bij Zenit en ons laten inspireren voor de verdere inrichting van De Bult. We zouden het ook leuk vinden als er iemand in onze wijk is die geïnteresseerd in architectuur om ons te helpen bij de verdere inrichting van het park.

Schapen

Schaapskudde Almere Hout neemt voor het derde jaar een gedeelte van het groenbeheer voor haar rekening. De schaapskudde is actief van april tot november en is steeds op andere plekken in de wijk te zien. De ruim 100 schapen en 18 geiten zijn dol op de berenklauw en helpen zo deze uitheemse woekeraar te bestrijden.

 

 

Speeltuin

SpeeltuinIn Vogelhorst II staat al jaren een “verdwaald” speeltoestel aan het einde van de Zilvermeeuwlaan. Door alle bouwwerkzaamheden is dit geen veilige of leuke locatie voor kinderen om te spelen. Daarom wordt dit speeltoestel verplaatst naar de speeltuin tussen Vogelhorst I en II. In Vogelhorst II is bij de inrichtingsplannen rekening gehouden met een speellocatie. Er wordt een nieuw ontwerp gemaakt voor een speellocatie in Vogelhorst II. Honden zijn natuurlijk niet welkom in de speeltuin. Er worden borden geplaatst om ons hieraan te herinneren.

Groene Buren

De werkgroep Groen heeft zich aangesloten bij het project Groene Buren. Groene buren zijn ambassadeurs die zich in hun wijk inzetten voor meer diversiteit en insectvriendelijk groen in de straat en wijk. Het Groene Buur project is een netwerk in Almere waar ideeën, kennis en ervaring met elkaar wordt uitgewisseld. Heb je ook interesse om Groene Buur te worden, mail dan naar Sacha de Ruiter: sacha@duurzaamsociaal.nl. Zij is de projectleider van Groene Buur en neemt contact met je op. Lees meer over de Groene Buur in Stad huis aan huis in Almere deze Week van 1 juli 2020.

 

Bijenhotel

In Vogelhorst I aan de westzijde van het Zwaanplantsoen wordt dit najaar een groot bijenhotel geplaatst. Volgend jaar zullen we in de buurt van het bijenhotel, bloemen inzaaien waar bijen dol op zijn.

 

 

Verkeersrotondes Vogelweg

Rotonde VogelwegDe werkgroep groen is al een jaar bezig om er voor te zorgen dat de nieuwe verkeersrotondes op de Vogelweg worden ingeplant met  struiken en bloemen. De provincie en de gemeente verwijzen naar elkaar wie hiervoor de aangewezen partij is. We blijven erop aandringen dat de rotondes net als elders in Almere een mooie entree worden voor onze wijk.

 

Afvalstations Nachtegaallaan en Zilvermeeuwlaan

Er is behoorlijke overlast van het dumpen van afval bij de twee afvalstations in onze wijk. Het geeft de entree van onze wijk een verloederde aanblik. Er ontstaan onveilige situaties door het dumpen van glas. Vuilniszakken worden s ’nachts door vossen of ratten opengemaakt waardoor de inhoud van de vuilniszakken op straat terecht komt. We zijn in gesprek met de gemeente of het weghalen van de afvalstations een optie is om het illegaal dumpen tegen te gaan. Alle bewoners van Vogelhorst hebben immers een eigen papierbak, groenbak en duobak voor restafval. Bij supermarkten staan glas en kledingcontainers zodat een afvalstation in de wijk overbodig wordt.