In Vogelhorst II is in 2020 door de gemeente goede zaken gedaan m.b.t. de verkoop van de kavels. Er is nog één kavel gereserveerd (zie hieronder: de gele kavel) en de rest is verkocht (zie alle grijze kavels) Ook sinds maart 2020 (het begin van de Corona pandemie) zijn er nog veel kavels verkocht. Wij hoorden van nieuwe bewoners dat de verkoop promotie van de BAH en bewoners van Vogelhorst II in 2017-2019 mede geholpen heeft bij hun besluit om in Vogelhorst II te gaan bouwen én wonen.

Voor 2021 voorzien wij dat er massaal gebouwd gaat worden en dat er in een aantal straten begonnen kan worden met de definitieve bestrating. Hierin is in 2020 weinig gebeurd, omdat er in elke straat nog steeds gebouwd wordt. Wij houden in de gaten hoe zich de bouw in de straten ontwikkeld, zodat wij de gemeente tijdig kunnen informeren dat met de definitieve bestrating van de straat kan worden begonnen. Wij houden de gemeente v.w.b. beplanting en bomen aan het ontwerp dat 10 jaar geleden in de brochures van Vogelhorst II is getoond. Bron: Kavelkaart van de gemeente Almere.