De werkgroep is het afgelopen jaar betrokken geweest bij de verkeerssituatie op de Kievitsweg,  Leeuwerikweg en Watersnipweg. Ook participeerden leden van de werkgroep Verkeer in een werkgroep om het openbaar vervoer naar Almere Hout te verbeteren.

Kansen op beter Openbaar Vervoer

Dat de uitbreiding van wijken om ons heen ook kansen biedt laat de samenwerking zien van de werkgroep verkeer in de werkgroep Openbaar Vervoer. Op initiatief van het Platform Oosterwold is er een werkgroep opgericht om het Openbaar Vervoer in Oosterwold en Almere Hout Vogelhorst te verbeteren. In deze werkgroep zitten vertegenwoordigers van Oosterwold, Vogelhorst, buurtbusvereniging Nobelhorst en de Gemeente Almere. Vanuit de werkgroep is een OV vragenlijst opgesteld om de wensen en behoefte aan Openbaar Vervoer in Oosterwold en Vogelhorst te inventariseren. Hoe meer bewoners de lijst invullen, des te groter de aantoonbare achterban en des te groter de kans dat er verbetering komt.

Bus 159 gaat volgens de huidige plannen pas eind 2023 een halfuurs dienst draaien, maar slechts tot 19.00 uur en niet in het weekend. Bus 159 valt onder het concessiedeel Ijsselmond wat pas op 10 december 2023 zou overgaan van Connexxion naar Keolis. Er zijn echter problemen ontstaan en Keolis verliest deze nieuwe concessie die daarom opnieuw wordt aanbesteed. Een nieuwe aanbesteding opent misschien ook nog mogelijkheden voor de werkgroep verkeer om betere rijtijden te krijgen in deze nieuw concessie.

Mogelijke oplossing is ook om de buurtbus van Nobelhorst die volgend jaar verdwijnt door te laten rijden voor Oosterwold en Vogelhorst. In 2021 komt er namelijk een reguliere stadsbus nr. 5 in Nobelhorst en dan wordt de buurtbus 525 overbodig. Het streven is een klein buurtbusje in te zetten dat om de 15-20 minuten ook over de Nachtegaallaan  rijdt en aansluit op het OV van de stad.

 

De verkeerssituatie op het kruispunt Kievitsweg en de Watersnipweg is eindelijk verbeterd.

Borden kruising Kievitsweg GoudvinklaanEr staat nu gelukkig een normaal standaard verkeersbord om aan te geven dat men een gevaarlijke kruising nadert waar rechts voorrang heeft. Er is bovendien op dit punt ook een verkeersdrempel aangelegd om het verkeer op de Kievitsweg af te remmen. Het blijft evenwel opletten omdat veel weggebruikers van de Kievitsweg toch denken dat ze op een voorrangsweg rijden.

Voor de fietsers is de Kievitsweg levensgevaarlijk en het wachten is op het fietspad langs de gehele Kievitsweg waarvan de aanleg al begin dit jaar versneld zou aanvangen. Helaas is hiervan nog niet veel merkbaar en we zullen hierop blijven aandringen bij de gemeente.

Dit geld ook voor de reparatie van het eerste deel van de Leeuwerikweg waar de grasbetontegels van de bermen zover verzakt zijn dat automobilisten hun banden lekrijden op de scherpe asfalt kanten. Probleem blijft dat het vaak lang duurt voordat de zaken opgelost worden, discussiepunt schijnt te zijn of dit een kwestie voor de gemeente of voor de provincie is. De ervaring leert ons wel dat uiteindelijk het probleem opgelost wordt.

Zo is ook de Watersnipweg eindelijk voor het autoverkeer afgesloten tussen de Vinkweg en de Enrico Fermistraat zodat het ter plaatse weer een stukje veiliger voor fietsers is. Ook het sluipverkeer over de Kievitsweg van en naar Sallandsekant waar we jarenlang last van gehad hebben is nu ook geblokkeerd zodat de weg een stuk rustiger is geworden. Alleen het laatste deel van de Watersnipweg naar Sallandsekant is nog open voor autoverkeer vanwege de Nobelhorst buurtbus die hier rijdt. Zodra de reguliere stadsbus in Nobelhorst gaat rijden naar verwachting eind 2021 en de buurtbus verdwijnt wordt dit laatste deel ook afgesloten voor autoverkeer. Dan is de oorspronkelijke situatie hersteld en is er weer een volledig fietspad langs het kanaal wat niet meer gedeeld hoeft te worden met auto’s, vrachtwagens en busjes.