Pas in 2020 gaat Lelystad Airport open voor vakantievluchten binnen Europa en andere bestemmingen rond de Middellandse Zee. In een vervolgproces is nog een aantal belangrijke stappen te zetten om openstelling van de luchthaven daadwerkelijk mogelijk te maken. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) ziet vooralsnog een opening in april 2020 als realistisch met niet meer dan 4000 vliegbewegingen in het eerste jaar en maximaal 10.000 in 2023.

Op 21 februari 2018 stelde de minister op een persconferentie dat een pas op de plaats noodzakelijk is om geconstateerde tekortkomingen in het proces te herstellen. In de Kamer wordt verheugd gereageerd op het uitstel, het is niet uitgesloten dat nu een meerderheid in de Tweede Kamer tegen uitbreiding van Vliegveld Lelystad is.

De officiële overheidsinformatie staat op deze pagina. De vliegroutes staan in het factsheet.

Het bericht in Almere Deze Week van 4 april 2018: ‘Almere ontkomt niet aan vliegtuiglawaai‘, is volledig onjuist. Een dag later ontkracht Jurgen van Avermaete van de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) de uitspraken die ‘luchtvaartjournalist’ John Assman deed

De eerste vertraging om de opening al in april 2018 te realiseren is ontstaan omdat een nieuwe indeling van de vertrek- en naderingsroutes langer duurt dan verwacht door capaciteitsproblemen bij de Luchtverkeersleiding (LVNL). Men dacht in eerste instantie dat een opening in April 2019 haalbaar zou zijn. Er is veel bezwaar tegen de laagvliegroutes over de regio Zwolle en over de Veluwe waar Apeldoorn en omgeving en zelfs Wageningen last zullen ondervinden van laagvliegroutes. Ondernemers zijn bang dat toeristen wegblijven. De effecten op de recreatiesector zijn zelfs niet onderzocht. Een onderzoek naar de verwachte geluidsoverlast door actiecomité Hoog Overijssel bracht veel fouten in de MER aan het licht, hierbij constateert het actiecomité dat geluidsberekeningen in het MER werden gemanipuleerd.

De officiële vliegroutes voor vliegveld Lelystad.

Vliegroutes vliegveld lelystad

Lees ook: