Op een koude vrijdagochtend (22 januari) heeft Burgemeester Franc Weerwind kennisgemaakt met het stadsdeel Almere Hout. Bewoners van de wijken Vogelhorst, Prieel- en Paradijsvogelweg en Nobelhorst zorgden voor een warm onthaal van de nieuwe burgervader en hebben laten zien hoe mooi en onontdekt dit gebied is.

Landelijk wonen
Elke wijk heeft een eigen karakter: van dorps wonen in Nobelhorst, exclusief wonen in villapark Vogelhorst tot stadsrand-wonen in de Prieel-Paradijsvogel buurt. Het gemeenschappelijke kenmerk van Almere Hout is landelijk en agrarisch. Wonen midden in de natuur met bevers, reeën, vossen, vleermuizen, ijsvogels, kiekendieven en nog veel meer. Net zoals dat in landelijke gebieden het geval is, moeten bewoners hun boodschappen enkele kilometers verderop halen bijvoorbeeld in Almere Buiten of Almere Parkwijk.

Ontwikkelingen
Bewoners van Vogelhorst, verenigd in de belangenvereniging Almere Hout, hebben de burgemeester geïnformeerd over actuele ontwikkelingen met mogelijke gevolgen voor hun woon- en leefomgeving. Gesproken is over particulier opdrachtgeverschap in Vogelhorst II en het volgens de bewoners geringe verschil met het “doe-alles- zelf-concept” in de nieuwste wijk van Almere: Almere Oosterwold. Ook het windpark is onder de aandacht gebracht. Bewoners zijn van mening dat de gemeente haar burgers moet informeren over deze plannen omdat het vervangen van kleine windmolens in megawindturbines plus de uitbreiding van het aantal megawindmolens langs de A27, grote gevolgen zal hebben in de vorm van permanent brandende knipperverlichting, slagschaduw en trillingen. De afstand tussen een woongebied en een windpark zoals dat nu in de plannen van de provincie staat, moet groter worden.

Het kan in Vogelhorst
Bewoners hebben de burgemeester de schets laten zien hoe van Vogelhorst II een aangeklede wijk kan worden gemaakt met behoud van het karakter exclusief. Nu is deze wijk een verzameling van straten, lantarenpalen, heel veel lege kavels en er is geen marketingplan. Een aantal enthousiaste medewerkers van de gemeente én een afvaardiging van de Belangenvereniging Almere Hout hebben samen met een landschapsarchitect plannen gemaakt om Vogelhorst II aantrekkelijker te maken. Het idee is om van de waterpartijen en de archeologische vindplaats ‘De Bult’ een uitnodigend gebied te maken voor mens en dier. En om ook de straten te voorzien van groen zodat de wijk een eigen exclusief karakter krijgt. Als de plannen voor het gebied straks ook daadwerkelijk worden uitgevoerd, dan zullen de bewoners van Vogelhorst vanzelfsprekend de handen uit de mouwen steken voor bijvoorbeeld boomplantdagen. De bewoners zijn erg blij met dit initiatief en zouden graag zien dat deze manier van plannenmakerij en burgers betrekken, vaker en vanzelfsprekender wordt gedaan. Niet alleen als er problemen zijn maar als een vanzelfsprekendheid bij kleine én grote ontwikkelingen die invloed hebben op de woon en leefomgeving van inwoners.

Echte burgerparticipatie
Bewoners willen dat er wordt geëxperimenteerd met nieuwe vormen van burgerparticipatie en communicatie. Vooral ook bij grote en complexe ontwikkelingen zoals het windpark of het omgevingsplan. Nu worden burgers geïnformeerd als plannen helemaal zijn uitgetekend en dichtgetimmerd.
Het zou mooi zijn als Almere de traditionele bekendmakingen, inspraak , het indienen van zienswijzen inwisselt voor meer eigentijdse nieuwe vormen van échte burgerparticipatie. De belangenvereniging Almere Hout denkt hier graag in mee en heeft ook voorbeelden dat onze inbreng serieus wordt genomen. Van minder achteraf corrigeren naar eerder burgers betrekken en dat komt de kwaliteit van de besluitvorming ten goede.
Bewoners vragen de burgemeester om zijn speerpunt “de democratie van de toekomst” vooral ook met burgers als erkend medebelanghebbenden vorm en inhoud te geven. Dus niet alleen vernieuwing op het niveau van de raad richting burgers (zoals bijv. de motiemarkt) maar er moet ook iets nieuws ontstaan tussen ambtenaren en bewoners.

Ambassadeurs Tot slot is aandacht gevraagd voor het imago van Almere. De burgemeester doet een beroep op alle bewoners om als ambassadeur bij te dragen aan positieve beeldvorming. Bewoners van Almere Hout doen hier graag aan mee maar wijzen erop dat het zichtbaar moet zijn dat wijken integraal worden afgebouwd en dat toegangswegen aantrekkelijker worden gemaakt.