De Flevopolder is net als het grootste deel van Nederland vlak. Daarom wil Afvalzorg de stortheuvels niet wegstoppen, maar ze juist gebruiken. Het liefst wil men, door het aanbrengen van extra grond, de heuvels op één punt nog een stuk willen ophogen, tot boven de toppen van de huidige bomen uit. Een unieke plek op een unieke locatie.

Dit idee van een “Almere Alp” is gelanceerd en via een speciale website waar ideeën konden worden ingediend. Hierdoor geïnspireerd wordt er met de gemeente Almere nagedacht over de toekomstige mogelijkheden van de stortheuvels op locatie Braambergen. Hierbij gaat het om de ontwikkeling van het gebied “Boshart Almere”, waar stortlocatie Braambergen, samen met de stadslandgoed “De Kemphaan” en het “Tussenbos” van Staatsbosbeheer deel van uit maakt. De “Ontwikkelingsvisie Boshart” vormt de leidraad bij de verdere uitwerking van de herontwikkeling van het plangebied.

Vooruitlopend op de uitvoering van deze plannen heeft Afvalzorg samen met Staatsbosbeheer de noordelijke heuvel van de stortplaats alvast ingericht. Een proef voor een wijngaard is in 2010 van start gegaan.