Promotie voor Vogelhorst

De BAH heeft op woensdag 5 juli jl. een presentatie bij de gemeente gedaan waarin de kwaliteiten van onze wijk onder de aandacht zijn gebracht. Dit was een zeer positieve bijeenkomst waarin o.a. het onderscheidend vermogen en de diverse recreatieve mogelijkheden in de directe omgeving aan de orde kwamen. Ook is gesproken over het promoten van onze wijk om de verkoop van kavels te verhogen waarbij ook meer vrije kavels voor particulier opdrachtgeverschap (PO) beschikbaar blijven.

Onlangs hebben de bewoners van Vogelhorst 2 via deze website hun inbreng kunnen geven en heeft de BAH hiervan een presentatie gemaakt. De gemeente was erg blij met onze deze inbreng en waardeert enorm hoe trots de bewoners op hun wijk zijn en ondersteunt het initiatief om als bewoners actief bij te kunnen dragen aan de promotie.

De woningmarkt trekt aan, er is weer behoefte aan grotere kavels om zelf te bouwen en dat begint nu ook zichtbaar te worden in Vogelhorst 2. Recentelijk zijn 3 grotere kavels verkocht en van de kavels die afgelopen week voor particulier opdrachtgeverschapPO op de kavelkaart beschikbaar zijn gekomen, zijn er al weer 2 gereserveerd. De gemeente gaat een marketing campagne houden en op 14 oktober 2017 komt een woonexpeditie op locatie in Vogelhorst 2. De bewoners kunnen hieraan actief deelnemen en de BAH gaat activiteiten bedenken uitwerken om potentiële kopers enthousiast te maken voor onze wijk.

Ambassadeurs

De gemeente wil ook een persoonlijk beeld bij onze wijk en zoekt ambassadeurs die met onze wijk kunnen worden geïdentificeerd. Wij willen daarom twee gezinnen uit onze wijk uitnodigen om in de campagne het gezicht van Vogelhorst te vertegenwoordigen. Een gezin met senioriteit en een jong gezin met kinderen. Dit wordt zichtbaar door een professionele foto reportage en een interview met de betreffende gezinnen. Vind je het leuk om hieraan mee te doen, laat dan even een berichtje achter via het contactformulier. Jullie krijgen de professionele reportage zelf ook.

Door de unieke eigenschappen en woonbeleving onder de aandacht te brengen en met professionele marketing van de gemeente de juiste doelgroepen te bereiken, verwachten we dat de kavelverkoop snel zal toenemen zodat de wijk verder definitief ingericht kan worden. Ook projectontwikkelaars hebben kleinschalige mooie plannen waar al veel belangstelling voor is, deze staan sinds kort op Funda.

Enkele gezinnen hebben zich aangemeld, hieruit worden de ambassadeurs geselecteerd.

Ik wil meer informatie over het ambassadeurs project