De planning voor de verbreding van de Waterlandseweg (N305) gaat als volgt. In 2016 hebben voorbereidende werkzaamheden plaatsgevonden over het hele traject. Deze bestaan onder andere uit het verleggen van kabels en leidingen (alleen in de eerste helft van het jaar), het aanbrengen van voorbelasting (zand om grond sneller te laten inklinken) en het kappen van bomen. Hierbij is enige hinder van het wegverkeer onvermijdelijk. Eind 2016 is de baanverdubbeling van start gegaan.

In 2017:

  • Uitvoering kunstwerken (heien nieuwe brug Lange Wetering en sloop oude en aanleg nieuwe – met o.a. heien – Stevenstunnel) feb-juni.
  • Weghalen voorbelasting en aanleg weg (na zomer)
  • Niet-jaarlijks onderhoud bestaande rijbaan
  • Beplanting en extra waterpartij bij Kemphaan

Naar verwachting wordt de nieuwe Waterlandseweg eind 2017 in gebruik genomen.

In het Dossier van de provincie Flevoland lees je de laatste stand van zaken