In de polder is het noodzakelijk dat er drainage aanwezig is en goed wordt onderhouden (elke 2 jaar).

Er zijn verschillende drainage methoden. Verticale drainage heeft weinig zin, want de grond is al verzadigd met water en de holocene veen (verdichte) grondlaag is voor water slecht doorlatend. Tenzij je zo diep gaat dat je de eerste zandlaag (pleistocene grondlaag) op NAP -9,00 mtr (is 6 meter diep, gelijk aan de lengte van de betonnen heipalen) opzoekt. Horizontale drainage zou een optie kunnen zijn. Echter, bij een laaggelegen tuin dient een pomp installatie het hoogteverschil te overbruggen van de hoogteligging van de nieuw te installeren drainage in de achtertuin (met water opvang reservoir) naar de regenwater rioolaansluiting aan het huis.

De drainage is in de vier delen van Vogelhorst I verschillend aangelegd. In Fase A en B ligt in de houtwallen drainage die na de bouw van de huizen door Volker Stevin is aangelegd. Deze drainage is formeel van de bewoners die dan ook verantwoordelijk zijn voor het onderhoud. In Fase C hebben de kavels individuele drainage en in Fase D kluster drainage. Deze drainage is aangesloten op de regenwater afvoerleiding welke in de straat ligt.