Zoals bekend is Vogelhorst op dit moment één centrale speelgelegenheid voor kinderen. Deze is hard aan vernieuwing toe. Met de uitbreiding van Vogelhorst willen we daar werk van maken. Er komen steeds meer kinderen in onze wijk wonen. De speelgelegenheid richt zich op de leeftijd 4 tot 12 jaar. Wij stemmen deze vernieuwing uiteraard af met de gemeente en zijn voor een belangrijk deel ook afhankelijk van de gemeente in verband met veiligheid, beheer en financiële middelen.

In dat overleg kwam de vraag op of het behoud van één centrale speelgelegenheid in overeenstemming is met de wens van bewoners. In de oorspronkelijke plannen van VH 2 is ooit aan het begin van de Zilvermeeuwlaan (Zilvermeeuwpad) een ruimtereservering gedaan voor een beperkte speelgelegenheid (zie kaartje in de bijlage). De keuze voor 1 of 2 speelplekken zal uiteraard gevolgen hebben voor de kwaliteit van de inrichting, er is zeer beperkt budget beschikbaar vanuit de gemeente en wij zullen dan ook een beroep moeten gaan doen op onder andere fondsen, crowdfunding, zelfwerkzaamheid. De vragen zijn gericht op dit vraagstuk (één of twee speelgelegenheden).

In de vervolgfase zullen we ook kinderen betrekken bij de inrichting van de speelgelegenheid. Overigens is in Vogelhorst Noord is (3e fase uitbreiding Vogelhorst welke op dit moment in uitvoering is) voor zover bij ons bekend geen ruimte gereserveerd voor een speelvoorziening. De uitslag van deze mini‐enquête zullen we naar u terugkoppelen en publiceren op de website van de Belangenvereniging.