Doe mee met de Belangenvereniging Vogelhorst Almere Hout (BAH)!
Bent u nieuw in onze mooie wijk, neem dan eens een kijkje op de website van de Belangenvereniging, www.bah-almerehout.nl, en lees wat wij doen voor de wijk.

Als u al langer in Vogelhorst woont, kent u ons vast en zeker.

De Belangenvereniging hecht er veel waarde aan om zoveel mogelijk bewoners bij de ontwikkelingen in de wijk te betrekken. Zo heeft u wellicht bepaalde kennis van zaken die erg nuttig kan zijn voor het algemeen wijkbelang of heeft u interesse om een aantal zaken in de wijk te verbeteren. Als u denkt iets te kunnen bijdragen aan het oplossen van problemen in de wijk of als u wellicht ideeën heeft hoe het woonklimaat in de wijk nog verder kan worden verbeterd, dan horen wij graag van u.

Door lid te worden van de belangenvereniging ondersteunt u de activiteiten van de belangenvereniging, u bent al lid voor € 20,- per jaar!

Aanmelden kunt u via de website www.bah-almerehout.nl/lidmaatschap

Werkgroepen van de Belangenvereniging Vogelhorst Almere Hout
We hebben werkgroepen waarin een aantal actieve leden zich bezighouden met specifieke onderwerpen in onze wijk zoals:

 • Groen
 • Waterbeheer
 • De ontwikkeling van Vogelhorst 2
 • Verkeer en openbaar vervoer
 • Buurtpreventie

De werkgroep Groen heeft een aantal vaste leden welke worden ondersteund door wijkbewoners bij activiteiten, zoals bijvoorbeeld het snoeien van de wilde Clematis. Ook wordt de werkgroep Groen ondersteund en geïnspireerd door de Groene Buur en Almere Groen & Gezond.

De werkgroep Groen heeft regelmatig contact met de gemeente Almere en Staatsbosbeheer over het groenbeheer in en rond onze wijk. Maar de gemeente kan het niet alleen. Daarom gaat de werkgroep ieder eerste weekend van de maand, activiteiten organiseren om samen met de wijkbewoners “kleine” projecten op te pakken. Wij denken dan aan:

 • Afvalperron schoonmaken
 • Bankjes-eiland opknappen
 • Perkje grasveld (kleine stekkentuin maken)
 • Stekkentuin aanleggen langs fietspad
 • Bijenlint zaaien
 • Wilde Clematis (bosrank) verwijderen-doorlopend
 • Berenklauw verwijderen-doorlopend
 • Olifantenpaden aanleggen

En er kunnen natuurlijk altijd ideeën toegevoegd worden.

De activiteiten zullen worden gecommuniceerd via Nextdoor, Facebook en via de publicatieborden. Ook actief lid worden? Dan graag aanmelden via e-mail: werkgroep-groen@bah-almerehout.nl

Op dit moment is de werkgroep bezig met het nieuwe park Vogelhorst, bij vuurplaats de Bult. De werkgroep houdt de vinger aan de pols bij de aanleg van het park. Verder heeft de werkgroep subsidie bij de provincie aangevraagd voor een kunstwerk dat de vindplaats markeert en tevens voor het plaatsen van bankjes. Bij de gemeente Almere is budget aangevraagd voor een informatiebord. De bouwtekening van dit bord is door een bewoner van Vogelhorst gemaakt.

Doe actief mee met de werkgroep Groen!!
en houd de informatiekanalen in de gaten.