Donderdag 8 maart 2018 organiseert de Provincie Flevoland een inloopavond over groot onderhoud aan de Vogelweg (N706) dit najaar.

Achtergrondinformatie uit de nieuwsbrief Oosterwold van de gemeente Almere 19 oktober 2017: Naarmate er meer initiatieven landen in Oosterwold neemt ook de verkeersdruk op de provinciale wegen zoals de Vogelweg toe. Hierdoor is het bijvoorbeeld ter hoogte van de Tureluurweg soms lastig oversteken. Vandaar ook dat ons regelmatig gevraagd wordt wanneer er maatregelen getroffen worden zodat iedereen veilig kan oversteken. Natuurlijk is het van groot belang dat er verkeersveilige verbindingen zijn voor fietsers en voetgangers in en om Oosterwold. De Vogelweg is een provinciale weg en wordt beheerd door de Provincie Flevoland. Daarom heeft de gemeente Almere bij de provincie een verzoek ingediend om de kruispunten van de Vogelweg met de Nachtegaallaan en Kievitsweg/Tureluurweg om te bouwen tot rotondes. Door een rotonde kunnen fietsers en voetgangers veiliger oversteken.

De inloopavond wordt gehouden van 19.00 tot 21.00 uur in Golfclub Almeerderhout, Watersnipweg 19 te Almere. Tijdens de inloopavond zijn medewerkers van de provincie aanwezig om informatie te verstrekken en vragen te beantwoorden. Medewerkers van gemeente Almere zijn ook aanwezig. Er is geen vast programma. U kunt dus binnenlopen wanneer het u schikt. In september en oktober 2018 staat groot onderhoud gepland voor de Vogelweg. Het betreft hier het traject tussen de Waterlandseweg en de A27. Gedurende de werkzaamheden, is de Vogelweg afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer. Er gelden dan omleidingsroutes.