Uitnodiging Algemene ledenvergadering

Praat mee over onze wijk en kom ook op 13 september!

Wij nodigen de leden van Belangenvereniging Almere Hout graag uit voor de algemene ledenvergadering op woensdag 13 september 2017 in de Informatieschuur in Nobelhorst aan de Nobellaan.

Datum: 13 september 2017
Inloop: vanaf 19.30 uur
Aanvang: 20.00 uur
Einde 22.00 uur.

In verband met de logistiek van de vergadering willen wij graag weten of u komt en met hoeveel personen. Uw aanmelding graag via deze link. De ledenvergadering is vanzelfsprekend alleen voor leden.

Nog geen lid? U kunt zich als lid  aanmelden via deze link.

Het afgelopen jaar heeft het bestuur samen met de actieve leden meer tijd kunnen besteden aan het verbeteren van het woongenot in onze wijk. Dit zal het belangrijkste onderdeel zijn van de agenda waarover wij u willen informeren en waar we ook graag de mening horen van onze leden.

Alleen voor leden de documentatie en de concept notulen van deze vergadering, het wachtwoord is in de nieuwsbrief van 16 januari 2018 aan de leden verstuurd. Geen wachtwoord ontvangen? Wel lid én betaald in 2017? Stuur ons dan een berichtje via de contactpagina.

Agenda

  1. Welkom en korte terugblik
  2. Groenvoorziening in de wijk: nieuwe initiatieven en groen onderhoud, Archeologische Vindplaats De Bult: meerwaarde voor Vogelhorst.
  3. Ontwikkeling Vogelhorst fase 2: Aankleding en herinrichting Vogelhorst fase 2, status kavelverkoop, deelname Woonexpeditie 14 oktober 2017
  4. Naamgeving van onze wijk en de Belangenvereniging: hoe zit het nu met de naam Almeerderhout? Almere Hout? Vogelhorst? Voorstel tot veranderen naam Belangenvereniging Almere Hout
  5. Verslag van de werkgroepen: aanpak wateroverlast, aanpak en werkwijze buurtpreventie, samenvatting werkzaamheden overige werkgroepen
  6. Mededelingen van het bestuur: de rol van actieve leden, meer inspraak via enquêtes, buurtinitiatieven
  7. Rondvraag en sluiting

U bent niet vergeten u aan te melden? Graag via deze link. Wij zien u graag op woensdag 13 september!

Met vriendelijke groet,

Hans van Marlen, voorzitter Namens de Belangenvereniging Almere Hout