Met ingang van vrijdag 21 juni 2019 zijn in nauwe samenspraak met de BAH door de gemeente Almere een tweetal meetbuizen in Vogelhorst I geplaatst. Het doel is om gegevens van de hoogte van het grondwater te kunnen verzamelen. Één meetbuis is geplaatst aan de westzijde van Fase A en de andere aan de oostzijde van Fase B. De metingen zullen minimaal twee jaar gaan duren. In dit tijdsbestek hopen we de invloeden van hevige – en intense regenbuien op de hoogte van het grondwater te kunnen vastleggen.