Als gevolg van de inspanningen van de werkgroep Wateroverlast van de BAH, werd recentelijk door het Waterschap Zuiderzeeland de oude “drijverstuw” aan de Leeuwerikweg vervangen door een nieuw geïnstalleerde “vlotterunit”. In tegenstelling tot het handhaven van een vast peilverschil tussen de Hoge Vaart en het Zwaanswater, hetgeen de oud geïnstalleerde drijverstuw bewerkstelligde, wordt nu door de nieuw geïnstalleerde vlotterunit het Zwaanswater op peil gehouden, ongeacht het actuele waterpeil in de Hoge Vaart!
Hiermede is de eerste en belangrijke stap geïmplementeerd om uiteindelijk het waterpeil in het Zwaanswater volgens het Peilbesluit van 2006 te handhaven t.w. NAP – 5,50 meter. Het actuele waterpeil van het Zwaanswater is af te lezen op de peilschaal naast de brug. De werkgroep zal voorts het uitvoeren van de andere benodigde verbeteringen in de gehele waterloop vanaf deze nieuw geïnstalleerde vlotterunit tot aan de Kievitstocht blijven volgen.