Nieuwsbrief – Belangenvereniging Almere Hout – 16 maart 2017

In deze nieuwsbrief: Allerlaatste kans bezwaar maken tegen mega-windmolens dicht langs A-27 middels zienswijze – Inloopavond Windpark Zeewolde dinsdag 21 maart a.s. in het Van der Valk hotel – Contributie jaar 2017 – 15,– euro op NL06 SNSB 0903 3839 42 t.n.v. Belangenvereniging Almere Hout

Onze volledige nieuwsbrief kunt u via deze link downloaden als pdf.

Beste medebewoners, leden en donateurs,

Voor de drie hierboven genoemde onderwerpen vragen wij graag uw medewerking.

De provincie Flevoland heeft plannen om de windmolens die nu verspreid in het landschap staan te vervangen door nieuwe, grotere molens die worden geplaatst in windmolenparken of in lijnopstellingen. Volgens de provincie in het landelijk gebied. Maar dat komt wel erg dichtbij onze woonwijk, namelijk dicht langs de A27.
De hoogste rij windmolens is tot wel 220 meter hoog en staat in de planning langs de A27 op slechts 500-1000 meter van Almere Hout en Oosterwold.

Inloopavond a.s. dinsdag 21 maart 2017

Op dinsdag 21 maart 2017 is er een nieuwe inloopbijeenkomst georganiseerd over de plannen voor Windpark Zeewolde. Dit naar aanleiding van de publicatie van de nieuwe kennisgeving. Locatie is het Van der Valk hotel Almere, Veluwezoom 45, Almere. Aanvang 19.00 uur, einde 21.00 uur. U kunt zich daar laten informeren over het milieueffectrapport, de ontwerpvergunningen en het ontwerp-inpassingsplan aangaande de mega-windmolens die van 10 maart tot en met 20 april ter inzage liggen.
Deze inloopavond wordt herhaald op 23 maart in Zeewolde. Deze inloopavonden worden georganiseerd door Windpark Zeewolde.

Allerlaatste mogelijkheid indienen zienswijze tegen mega windmolens

Een terinzagelegging betekent dat iedereen een officiële reactie (zienswijze) kan geven op de bovengenoemde stukken. Die reacties worden vervolgens gebundeld en meegenomen bij het opstellen van de definitieve versies. U kunt de stukken lezen en uw zienswijze rechtstreeks indienen via de website van Bureau Energieprojecten of tijdens een van de inloopbijeenkomsten. Op de website van bureau energieprojecten en op de website van windpark Zeewolde vindt u uitgebreide informatie.
Deze allerlaatste zienswijze kan ingediend worden tot en met 20 april. LET OP! Alleen de belanghebbende die een zienswijze heeft ingediend kan later nog in beroep bij de Raad van State.

We spreken u graag op de inloopavond op 21 maart 2017.

Contributie 2017

Wij vragen u vriendelijk uw lidmaatschap voor 2017 over te maken voor slechts €15,- per beginnend jaar.
Maak graag uw bijdrage over op NL06 SNSB 0903 3839 42 t.n.v. Belangenvereniging Almere Hout. Hartelijk dank!

‘Samen voor een leefbaar en mooi Almere Hout en omgeving’

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de Belangenvereniging Almere Hout

www.bah-almerehout.nl