Nieuwe 380kV verbinding Diemen – Ens

Het elektriciteitsnet (380kV) tussen Diemen en Ens wordt uitgebreid. Eerder is dit netwerk al verder uitgebreid maar voor de toekomst is de capaciteit niet voldoende.
Daarom komt er een extra netwerk bij tussen Diemen en Ens. Om een extra netwerk te kunnen aanleggen dient eerst onderzocht te worden wat de milieueffecten zijn op de samenleving. Er worden 5 alternatieven onderzocht, de uitkomsten daarvan zijn opgenomen in de concept Notitie Reikwijdte Detailniveau (NRD).

Om de alternatieven goed te kunnen vergelijken, wordt een Integrale Effecten Analyse (IEA) gemaakt, deze effecten hebben betrekking op techniek, toekomstvastheid, ruimtelijke kwaliteit, omgeving, kosten en milieu. Op deze wijze worden de totale effecten per alternatieve route in beeld gebracht. De uitkomsten worden verwerkt in de definitieve NRD.

De overheid zal aan de lokale overheden (provincie en gemeentes) vragen om gezamenlijk tot een voorkeursalternatief te komen. Komen zij er niet uit, dan kiest de minister een voorkeursalternatief op basis van de NRD. Nadat de gekozen route is vastgesteld, worden de stationslocaties en details nader uitgewerkt in de planvorming.
De Werkgroep 380Kv is op donderdag 30 maart jl. naar de info avond van TenneT in Almere geweest. De concept NRD ligt ter inzage en iedereen kan tot en met 20 april 2023 reageren.
De samenvatting met alle informatie vindt u op de ledenpagina. Het document is zonder wachtwoord te downloaden. De complete versie kunt u via het RVO downloaden. Daar vindt u alle informatie over het proces van besluitvorming en inhoud.
De BAH gaat een reactie insturen, het zal zeker helpen indien de bewoners van onze wijk zelf ook reageren. Wij zullen de concept reactie op onze website plaatsen. Houd er wel rekening mee dat alle reacties worden gepubliceerd en dus openbaar zijn.
Hieronder belangrijke links voor meer informatie:

Website TenneT

Projectatlas