In Vogelhorst II stond al jaren een “verdwaald” speeltoestel aan het einde van de Zilvermeeuwlaan. Door alle bouwwerkzaamheden is dit nu geen veilige of leuke locatie voor kinderen om te spelen. Daarom is het speeltoestel vernieuwd en verplaatst naar de speeltuin tussen Vogelhorst I en II. 

In Vogelhorst II is bij het inrichtingsplan wel rekening gehouden met een nieuwe speellocatie. Samen met de gemeente overleggen we over een speellocatie in Vogelhorst II en hoe daar weer een leuke speelplek kan komen zodra de bouwwerkzaamheden klaar zijn en spelen weer veilig is.

 

Bij de ingang van de speeltuin zijn borden geplaatst om hondenbezitters te attenderen dat er een opruimplicht is. In de nieuwe
regels “Aanwijzingsbesluit hondenregels 2021” is vastgelegd dat er overal in Almere een opruimplicht is ook in de losloopgebieden. Als iedereen zich daar aan houdt, kunnen kinderen onbezorgd spelen.