Afgelopen juni hadden bewoners van Vogelhorst de mogelijkheid om de bewonersenquête 2022 in te vullen.

Dit was mogelijk via een link op deze website en leden hebben hierover een nieuwsbrief ontvangen.

Er is een zeer hoge respons geweest waardoor wij meer tijd nodig hebben om de uitkomsten te analyseren.

De resultaten worden daarom niet eerder dan eind september 2022 gepubliceerd.